Upozorňujeme občany, že v měsíci lednu obdrží pytle na tříděný odpad na 3 měsíce dopředu, tedy celkově 15 ks pytlů.