Z důvodu nařízení vlády ČR bude obecní mandl do odvolání uzavřen.