Firma Vodotech žádá obyvatele Hodoňovic, aby v období od 6. – 12. 4. 2021 nahlásili odečet vodoměru SMS zprávou na telefonní číslo: 724 804 629. Ve zprávě uveďte: Hodoňovice, číslo popisné a stav vodoměru. Nahlášení stavů vodoměrů v tomto období se týká pouze obce Hodoňovice.