Dlouholetý kronikář obce, hodoňovický knihovník, autor několika velmi zdařilých publikací,ale také jeden z těch, který se významně podílel na vytvoření stále expozice „Baška- včera- dnes a zítra“,umístěné v budově OÚ v Bašce, se v březnu letošního roku dožil svého významného životního jubilea. Budete- li procházet jednou z místních části Bašky- Hodoňovicemi, do roku 1960 samostatné obce, určitě si všimnete, že se v jejich pomyslném středu nachází nejenom kostel Panny Marie, , známá a vyhledávána restaurace U Čendy s aktivním „Čenda spolkem“,hasičská zbrojnice, salesiánský dům,ale také budova bývalé hodoňovické školy. V současnosti se zde nachází také nová hodoňovická knihovna,která svým vybavením, patří k chloubám obce. Na jejím otevření, v září roku 2008, má zásluhu nejenom vedení obce a hodoňovický osadní výbor, ale také její knihovník. Zdeněk Kavka. Dokládá to i skutečnost, že knihovna byla při svém otevření ,na návrh starosty Bašky ing. Břetislava Jaska, po schválení Zastupitelstvem Obce Baška pojmenována KAVKOVA KNIHOVNA-BAŠKA- HODOŇOVICE. Při ohlédnutí do osmdesátých let minulého století nelze nevzpomenout také skutečnost, že to byla především zásluha jubilanta ,která přispěla k tomu, že se v Hodoňovicích podařilo zrušit nesmyslný zákaz výstavby rodinných domků,který pro tuto část obce platil od počátku šedesátých let. „První stavby rodinných domků po zrušení tohoto zákazu výstavby jsou domky Libora Pastorka a Heleny Kamírové a dalších.Obnovení výstavby v Hodoňovicích v roce 1985 považuji za obrovský úspěch.Vždyť právě tento zákaz byl tehdy důvodem odchodu mnoha mladých rodin z Hodoňovic. Podařilo se mi v roce 1983 zjistit na tehdejším KNV v Ostravě, že zákon o výstavbě rodinných domků byl již v tu dobu více než rok zrušen, ale v Hodoňovicích se stavět stále nesmělo- .Pracovníci MNV v Bašce o tom nevěděli, nebo snad ani neměli zájem se to dovědět , nevím,“ zavzpomínal Zdeněk Kavka, který ,i když nestraník, byl také předsedou komise pro výstavbu v obci. Nelze nezmínit také další aktivity ing. Zdeňka Kavky,kterou byla práce koordinátora zpracování nového územního plánu Obce Baška /1992-1995/. Byl také autor několika velice úspěšných výstav zachycujících minulost i současnost obce,ve které kde žije se svou rodinou již od roku 1975. I když Zdeněk Kavka ,vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se rozhodl letos v dubnu ukončil činnost knihovníka hodoňovické knihovny ,jistě však bude ještě nadále svými bohatými zkušenostmi, radou i pomocí se podílet na životě Bašky. F.V.  Výstava pořádána ve velké zasedací místnosti OÚ v Bašce v květnu 2005-, u příležitosti 60. výročí OSVOBOZENÍ. Za stolem. Ing. Zdeněk Kavka,dále zleva: D.Šnytová,V. Šimková,V. Plucnarová, B. Židek: foto archiv OÚ Baška

Joomla SEF URLs by Artio