Před osmou hodinou ranní už to před Základní školou v Bašce doslova vřelo. Žáci vyšších ročníků hlasitě diskutovali se spolužáky – snad o svých zážitcích z prázdnin. Bokem těchto hloučků stáli se svými rodiči, mnohdy i prarodiči, vystrašení prvňáčci, bezradní – co je čeká? Když ale přicházeli do velkých prostor školní jídelny, kde slavnostní zahájení nového školního roku mělo proběhnout, napětí opadalo, rodiče je povzbuzovali k úsměvům.

Před shromážděné přítomné předstoupila ředitelka školy a zvoněním malého zvonečku upoutala pozornost na přítomné  - třídní učitelky prvňáčků, výchovnou poradkyni a hosty – starostku obce Baška Irenu Babicovou a místostarostu obce Jana Richtra. Starostka všechny srdečně pozdravila a směřovala povzbudivá slova právě k těm nejmenším žákům – prvňáčkům:

Být první den ve škole, to je velká událost, třeba si to ani neuvědomujete … Škola je místem, kde se naučíte číst, psát, počítat a mnohému dalšímu – jak na to? Nebojte se nic - povedou vás paní učitelky, které si jistě se vším poradí. Mimo učení prožijete i spoustu neopakovatelných zážitků a najdete si hodně kamarádů a kamarádek. Přejeme vám, aby se vám ve škole líbilo, aby vás učení bavilo a dostávali samé hezké známky,“ - řekla Babicová. Následovala ještě slova k rodičům s přáním hodně trpělivostí a síly v této etapě života, kdy doma je prvňáček a je třeba se mu více věnovat a pochopit jeho pocity. Nechybělo přání starostky celému pedagogickému sboru a dalším zaměstnancům školy pro úspěšné zvládnutí celého nového školního roku.

Po předání drobných dárků byli pak prvňáci svými učitelkami provedeny školou a následně obeznámeny se svoji kmenovou třídou, se svoji lavicí, židlí, prostě se vším, co mu má být nápomocno při získávání základního školního vzdělání.

Tak hodně síly všem!

Joomla SEF URLs by Artio