V souvislosti se zahájením rekonstrukce a výstavby nové školy bylo nutné provést přechodné dopravní značení z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních krajských komunikacích II/477 a III/48425. Uzavřen bude chodník kolem budovy bývalé pošty, doplněny přechody a snížena rychlost na 30 km/hod.

Chodník vedoucí kolem Základní školy a budovy bývalé pošty bude po dobu provádění stavby z bezpečnostních důvodů uzavřen. Proto došlo k vyznačení dvou přechodných (žlutě vyznačených) přechodů pro chodce. Jeden je umístěn před kostelem Sv. Václava (barevně bude vyznačen za příznivých klimatických podmínek) a druhý mezi firmou Poháry Bauer a obecním úřadem. Zároveň v přilehlé oblasti došlo ke snížení max. rychlosti na 30 km/hod.

Při průjezdu kolem stavby dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti, zejména v místech výjezdu vozidel stavby. Toto dopravní značení zde bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s prováděnými pracemi. 

Joomla SEF URLs by Artio