zakaz-vjezduVe dnech 07. 09. - 08. 09. 2013 v době od 7.00 - 18.00 hodin dojde k úplné uzavírce silničního provozu na silnici II/477 v obci Staré Město v lokalitě Na Baštici z důvodu stavebních prací. Trasa objížďky: ze směru od Starého Města do Bašky bude veškerá doprava odkloněna ze silnice II/477 vlevo směr Skalice ke kostelu, vpravo po místní komunikaci k vodojemu a dále směrem k přehradě do obce Baška, pak po místní komunikaci s napojením zpět na silnici II/477. Trasa je totožná i pro opačný směr.