Novinky

rybariZákladní informace

Údolní nádrž Baška leží v katastrálním území Baška v nadmořské výšce 321 m. Nádrž je velmi produktivní bez terénních zlomů, s maximální hloubkou 8 m, s délkou vzdutí 0,8 km.Zemní hráz má výšku 8,5 m a délku přes 960 m. Okolí je zatravněné a zčásti zalesněné. Plocha vodní hladiny dosahuje 32 ha, při malém ročním kolísání. Navštívit nádrž je snadné, protože leží přibližně 3 km od středu města Frýdek-Místek. Čistá voda přitahuje zájemce z celého okolí, u nádrže je parkoviště, restaurace, tábořiště. Po železnici se k nádrži dostanete trasou Ostrava - Kojetín, žel.st. Baška. Nádrž je zařazena do mimopstruhových revírů s označením 471002 Baštice 1A, je velmi dobře zarybněna (kaprem, štikou, amurem i úhořím monté), a proto se zde loví všechny tradiční druhy a navíc cejn, okoun, candát a bílá ryba. Velmi zajímavé jsou úlovky candáta, přes 1000ks ročně. Pravidelně se také uloví kolem stovky úhořů a amurů. Připomeňme si platný popis revíru: Od tělesa hráze až k silničnímu mostu Skalice-Baška na konci nádrže. V obecném zájmu je zákaz rybolovu na vyznačené pláži od 1.6. do 30.8. včetně. Na revíru platí pouze povolenky MO ČRS Frýdek-Místek.

Místní skupina Českého rybářského svazu Baška

Současná organizace vznikla s dokončením vodního díla Baška (1961). Jejími členy jsou rybáři z Bašky, Kunčiček u Bašky, Hodoňovic, Janovic, Skalice, Pržna a Starého Města. Jejím hlavním posláním je nabídnout zájemcům o rybaření co možno nejlepší podmínky - především na přehradě v Bašce. Její členové se rovněž věnují činnosti s mládeži a přispívají k udržování pořádku na přehradě. Významným objektem, který si v roce 1973 svépomocí vybudovali, je RYBÁŘSKÁ LÍHEŇ pod přehradou. Je nejen místem poskytující možnosti rybářským zájmům, ale také ke společenskému vyžití. Tradiční jsou listopadové rybářské hody pořádané v sále Kulturního domu Bašky. Rybáři z BAŠKY patří k nejpočetnějším organizacím v obci. V současné době mají ve svých řadách 162 členů a 30 členů z řad dětí a mládeže, kterým věnují mimořádnou pozornost. Zájemci o krátkodobé povolenky k lovu ryb si mohou "hostenky" zakoupit v kempu na přehradě nebo v prodejně rybářských potřeb pod přehradou.

"Roku 1550 byl v Bašce mezi Skalicí a Baškou veliký rybník, kterým protékala Baštice. Ještě v roce 1934 je možno hráze bývalého rybníka pozorovat. Podle výšky hrází a rozlehlé polohy lze usuzovat na projekt na svou dobu velmi nákladný a důležitý. První doložená písemná zmínka o založení rybářského spolku v Bašce je z roku 1931. Během jara r. 1931 rybářský spolek zřídil rybník o rozloze 1 200 m2 nákladem 4000 Kč. Nacházel se na pozemku p. KARLA PAVELKA, rolníka z Bašky č. p. l. Pozemek v „AMERICE“ byl původně kalužinou močálovitou a části toku, kterým se až do roku 1890 plavilo dříví. Tak došlo k racionálnímu využití tohoto místa. První podzimní lov se odhadoval na 40 kg. ryb, které byly členům spolku rozdány. Před tím byly ryby umístěny v baštýři, který byl pořízen u Fucimanova mlýnského stavu." (Kronika obce Bašky - rok 1931)

Kontakt
Předseda organizace: Zdeněk Matejko, Kunčičky u Bašky
Telefon: 558 649 640

fotbalisti-muziNěco z historie

I když se zájemci o kopanou v Bašce scházejí již od počátku třicátých let minulého století, k založení sportovního klubu dochází až 15. června 1938. Vzniká SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ KUNČIČKY - BAŠKA - HODOŇOVICE. Počáteční nadšení členů klubu a jeho příznivců nezlomila ani katastrofická povodeň z léta 1940, kdy bylo původní fotbalové hřiště zničeno a bylo nutno vybudovat nové. Kopaná se však v Bašce hrála dál. Asi nejúspěšnější jsou roky 1980 - 1988 kdy se družstvo dospělých umisťuje na předních místech krajských soutěží. V období let 1987 - 1988 jsou postaveny nové šatny, tribuna a je provedena celková generální oprava hřiště. Vznikl tak moderní areál umožňující činnost fotbalovým oddílům až do dnešních dnů.

Něco ze současnosti

Fotbalové hřiště, nacházející se v Kunčičkách u Bašky, blízko železniční stanice Baška, slouží oddílu kopané TJ Sokol Baška, který má celkem 158 členů, z toho 73 tvoří mládež. Oddíl má družstvo dospělých, dorostenců, starších žáků i mladších žáků.

Kontakt
Odpovědná osoba: Vladimír Brabec, předseda fotbal. klubu
Telefon: +420 558 649 180
Mobil: +420 602 945 261

tj-sokol-baskaSportovní areál Sokolovna v Bašce

Ve sportovním areálu Sokolovny je k dispozici: tělocvična 15 x 8m, tenisový kurt, volejbalové hřiště, klubovna, posilovna, sauna, sociální zařízení, venkovní posezení.

V TJ Sokola Baška se v současnosti provozují tyto sporty: aerobik, badminton, nohejbal, tenis, volejbal, ZTV, jóga a floorbal.

Sokolovna slouží k sportovnímu vyžití členům TJ a jejím sponzorům. Jednota má v současnosti 125 členů a 15 podnikatelských subjektů, převážně z řad místních obyvatel. TJ SOKOL BAŠKA organizuje řadu amatérských turnajů v tenisu, nohejbalu a badmintonu. Spolupracuje se Sportovní komisí Rady obce Baška a oddílem kopané, především při organizaci větších a náročnějších sportovních aktivit. Od roku 1995 patří místní Sokolovna pod Českou obec sokolskou. Tenisový kurt v areálu sokolovny je možné ve volných termínech pronajmout. Lze se dohodnout také na krátkodobém pronájmu volejbalového kurtu či prostoru pro venkovní posezení.

Adresa: 739 01 Baška 240
Kontakty:
+420 733 102 259 - Pavla Matulová, správce tělocvičny
+420 605 258 250 - Petr Matula, správce tělocvičny
+420 602 373 826 - Otakar Konečný, starosta TJ
www.sokolbaska.cz

Zpracovává se

Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu - Dragon Claw Baška

www.dragon-claw.cz

Kořeny stylu Chan Shaolin Si sahají asi o 1500 let zpět do známého kláštera Shaolin, kde vznikly první základy mnoha dnes známých bojových umění. Jeho zakladatelem pro Evropu se stal princ prof. Dr. Si-Gung Ganjuuryn Dschero Khan (10.Toan/Dan), který pochází ze starého mongolského rodu, jehož předkem byl i Čingischán. Od dětství cestoval v doprovodu mnichů po jihovýchodní Asii a učil se bojovým uměním. Později se přes nizozemská koloniální vojska dostal do Evropy a společně s ním znalosti mnoha bojových umění, v nichž získal mistrovské technické stupně. Konečně roku 1974 představil v Německu styl Chan Shaolin Si. Jedním z jeho žáků byl i Si-Gung Klaus Poestges (10.Toan/Dan), který na pozvání Si-Gung Pavla Trošáka (8.Toan/Dan) přicestoval v roce 1986 do obce Bohumín, kde představil tento styl. Od té doby se Chan Shaolin Si rozšířilo hlavně po Severní Moravě. Centra stylu se nacházejí v obcích/městech Dolní Lutyně, Krnov, Karviná, Skalice u F-M a právě naše Baška. Historie našeho oddílu se začala psát v roce 1992, kdy René Kaniok zahájil výcvik ve dvou tělocvičnách místní Základní školy. Za dobu své existence prošlo výcvikem více jak 1200 žáků a oddíl vystřídal několik působišť – ZŠ Baška, Sokolovna Baška a tělocvična OPŘ ve Frýdku-Místku, kde oddíl strávil asi 4 roky a v květnu 2007 se vrátil zpět do Bašky, když zahájil výcvik v objektu Salesiánského řádu „Na Kopečku“ v Hodoňovicích. Výcvik v oddílu v současnosti zajišťují dva trenéři: zakladatel a vedoucí oddílu René Kaniok (4.Toan/Dan) a Lukáš Novák (1.Tjie). Dragon Claw je také spoluorganizátorem mnoha společenských akcí v Bašce – např. Dětský den na Kopečku nebo Beskydská podkova, a mnoha dalších akcí i mimo naši obec, na kterých samozřejmě reprezentuje své bojové umění.

Kontakt Oddílový e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. René Kaniok Mobil: 732 620 287, 777 649 467 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Lukáš Novák ICQ: 443 850 873 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seniorklub Baška

Jednou z velmi aktivních zájmových organizací vytvořených po roce 1989 je SENIORKLUB BAŠKA. Vznikl na jeho Ustavující schůzi 15. září 1995. Sdružení, u jehož zrodu byli p. Zděňka Slaninová, Iva Pobudová, Miroslav Foldyna a mnoho dalších občanů z Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky. Hlavním smyslem Seniorklubu je vytvářet pestrou nabídku kulturně - společenského vyžití, především seniorům a seniorkám ze všech tří části obce.Prvním předsedou byl zvolen PhDr. ALFONS BŘEZINA, který po dvou letech svého působení ze zdravotních důvodů z této funkce odstupuje a na jeho místo byla zvolena p. IVA POBUDOVÁ, která je předsedkyní  až do dnešních dnů (2004).Díky vstřícnému přístupu vedení obce Baška mají senioři k dispozici hezké prostory bývalého Schindlerova mlýna v Kunčičkách u Bašky, kde se mohou  pravidelně scházet. Jsou to zpravidla již tradiční „úterky“, kdy se většina jejich aktivit realizuje. Za své již téměř desetileté působení členové klubu prokázali, že patří k nejaktivnějším zájmovým sdružením v obci.O tom, že se „seniorské úterky“ líbí a lidé sem chodí rádi, dokládají i milé verše, které výbor SENIORKLUBU obdržel od svých členů manželů Jaromíry a Rudolfa Blahutových (1997):Milí obecní a seniorklubu výboři,Vy jste víc než doktoři!Nebudeme už trudně vzdychat a svá léta jen počítat,Ale do „mlýna“ budeme vždy rádi pospíchat.Divadla a také zájezdy přidají nám mnohé radosti.Srdce jste nám potěšili, štěstí moc tím způsobili…Zásluhou celé řady jeho obětavých členů si činnost tohoto klubu získává uznání, zájem i pochopení široké veřejnosti. Výčet aktivit, kterými oslovují veřejnost by byl velmi obsáhlý. Patří k nim nejenom tradiční autobusové zájezdy do ostravského divadla, ale také zájezdy za poznáním krás naší vlasti, besedy, přednášky, oslavy svátku matek, tradiční smažení vaječiny a rozhodně nelze nezmínit PAPUČOVÉ BÁLY, které se pro velký zájem i z okolních klubů konají vždy v Kulturním domě Bašky.Samostatnou kapitolou jsou  již po mnoho let  turistické vycházky do nejrůznějších míst našeho kraje. Iniciátorem a  jejich organizátorem je  již po mnoho let pan p. BEDŘICH  ŠNYTA z Hodoňovic.Uznání a ocenění za svou obětavou, nezištnou činnost si zaslouží i celá řada dalších členů - jako např. Drahomíra Šnytová, Věra Válková, Věra Šárková, Božena Jakešová a určitě ještě mnoho dalších. Vždyť svou zájmovou práci vykonávají s myšlenkou: PRO RADOST SOBĚ I DRUHÝM. V současné době  má Seniorklub Baška 135 členů.Přijďte i Vy členové bašťanského Seniorklubu se těší i na Vás!předsedkyně Seniorklubu: p. Iva Pobudová, Kunčičky u Bašky 30

Restaurace, občerstvení

Hostinec BAŠŤANKA

nabídka: domácí kuchyně, denní menu, oslavy, bowling venkovní posezení: ano adresa: Baška 79 otevřeno:denně 11.00 - 22.00 h telefon:558 443 325, 777 824 355 web:www.bastanka.com Restaurace U ČENDY nabídka: občerstvení, kulečník, šipky, stolní fotbal venkovní posezení: ano adresa: Hodoňovice 43 otevřeno:denně 10.00 - 22.00 h telefon:558 649 427

Restaurace, pizzerie STAMAR

nabídka: pizzerie, teplá jídla, rozvoz jídel, sauna venkovní posezení: ano adresa: Kunčičky u Bašky 249 otevřeno:denně 11.00 - 22.00 h telefon:775 140 140, 777 244 333 web:www.stamar-fm.cz

Hospůdka POHODA nabídka: občerstvení, ruské kuželky venkovní posezení: ano adresa: Kunčičky u Bašky 34 otevřeno:Po-Pá 15:00-22:00, So 15:00-23:00, Ne 15:00-21:00 telefon:558 646 347

Restaurace U HŘIŠTĚ nabídka: občerstvení, teplá jídla venkovní posezení: ano adresa: u fotbal.hřiště Na Kamenci, Hodoňovice otevřeno:Po-Čt 11:00 - 22:00 h, Pá-So 11:00 - 23:00 h, Ne 11:00 - 22:00 h

Občerstvení NA PLÁŽI nabídka: občerstvení, zmrzlina venkovní posezení: ano adresa: areál kempu na přehradě Baška otevřeno:sezónní prodej, denně 9.00 - 21.00 h

Restaurace KEMP nabídka: fast food, polévky, nanuky venkovní posezení: ano adresa: areál kempu na přehradě Baška otevřeno:červen a září 11.00 - 20.00 h, červenec a srpen 9.00 - 22.00 h

Restaurace HŘIŠTĚ nabídka: občerstvení venkovní posezení: ano adresa: areál fotbal.hřiště Kunčičky u Bašky otevřeno:sezónně od 15.00 - 22.00 h

Hospoda U STUDNY nabídka: občerstvení, dětské hřiště venkovní posezení: ano adresa: Baška 512 (pod přehradou) otevřeno:Po-Čt 10:00-23:00, Pá-So 10:00-1:00, Ne 10:00-23:00 telefon:776 664 502

Zajímavosti a turistické památky Bašky

Krása prostředí

Baška leží v krásném podhorském prostředí, je ohraničená lesy a loukami, protkaná potoky a oživená rybníkem a přehradní nádrží. Přehrada Baška nyní slouží k rekreaci, je vhodná ke koupání a vodním sportům. Rybáři si libují na "Hrázi", z loděnice v létě vyjíždějí pramice a šlapadla a na "Pláži" lákají nová sportoviště, občerstvení a autokemp. Procházka po březích přehrady je dlouhá 3 km a umožňuje krásné výhledy do kraje. Beskydy na dosah.

Bohatá historie

Historie Bašky, Kunčiček a Hodoňovic je bohatá, můžete jít po jejích stopách a poznávat zdejší přírodní, technické i sakrální památky. Více viz pododkazy v menu.

Osobnosti

Velká sportovní naděje Zuzana Schindlerová (*25.4.1987 Baška) Velmi úspěšná mladá sportovkyně světové úrovně, česká chodkyně, rodačka z Bašky, mistryně republiky v chůzi na 20 km trati v roce 2008, česká reprezentantka na Olympijských hrách 2008. Může se pochlubit cennými úspěchy, např. ME22 Debrecín - 20km chůze/6, nebo Univ. Bangkok - 20 km chůze/13. Na atletických závodech ve švýcarském Luganu 9. března 2008 splnila časem 1:33:15 A-limit na 20km trati a kvalifikovala se tak na olympijské hry 2008 v Pekingu v Číně. Tam na medajli sice tentokrát nedosáhla, ale překonala svůj osobní rekord a umístila se na krásném 27. místě z celkového počtu 48 závodnic. Blahopřejeme! Čestné občanství národního umělce Eduard Haken (*22.3.1910, + 12.1.1996) Eduard Haken byl světoznámý český pěvec, sólista opery Národního divadla Praha, jehož bas se vyznačoval krásnou barvou, objemným tónem, velkým rozsahem od sytě znějících profundních hloubek až po barytonové výšky a jedinečnou pěveckou technikou. Zpěváci LSPS Baška koncertovali naposledy s mistrem Eduardem Hakenem v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku dne 8. října 1994. Den poté, 9.10.1994, tento zpřízněný umělec přijal Čestné občanství Bašky jako náš výraz obdivu a uznání za vše krásné, čím se vepsal do srdcí občanů Bašky. Jeho nadšení bylo dojemné. Lašský smíšený pěvecký sbor Baška a umělci Národního divadla Praha uskutečnili mnohé společné koncerty, a to v blízkém okolí - např. v Nošovicích, Frýdku-Místku, ale také v Roztokách u Prahy, či v Třeboni. Vedle řady sólistů opery zde vystupovali i sólisté činohry ND Praha. Za všechny uveďme alespoň jedno jméno - Marie Glázrová, zasl. umělkyně, rodačka z Horní Suché.

Zápis v Knize rekordů

Agentura Dobrý den z Pelhřimova vydala certifikát a provedla zápis do Knihy rekordů za nejvíc lidí cvičících aqua-aerobic. Tento úspěšný pokus o rekord se konal při akci Baškohrátky dne 16. srpna 2008 v přírodní vodě přehrady Baška.

Historické památky v přírodě

Tvrz "Mitanka"

Terénní pozůstatky pravděpodobného tvrziště jsou podložené nálezy středověké keramiky z 14. až 16. století. Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji obce, na zalesněné hraně bývalé zvedající se hraně říční terasy. Má tvar nepravidelného oválu o rozměrech cca 30 x 40 m. Na východní straně oválu lze rozpoznat zbytek příkopu. Od západu k jihu je tvrziště chráněno klesajícími svahy a bezejmenným zregulovaným potokem, díky kterému lze v tomto místě očekávat bažinatý terén a mokřady. Dodnes je v blízkosti lokality malý chovný rybník. Samotný rozsah tvrziště pak ukazuje na menší tvrz, kterou zřejmě tvořila centrální obytná stavba, snad věžovitého charakteru, obehnaná po obvodu centrálního plata hradbou či dřevěnou palisádou. Současný stav: terénní náznaky. Volně přístupné. Pozice: X: 49° 38' 23.16" Y: 18° 22' 33.45

Technické památky v Bašce

Bývalé železárny a hutě v Bašce

Baška – to jméno v 19. století znělo. A to díky zdejším slavným hutím a železárnám, které se proslavily v celé rakousko–uherské monarchii. Jejich majitelé, Habsburkové, na ně byli patřičně hrdí. První hamr začíná pracovat r.1723 za Pražmů. V r.1806 za Habsburků nechává princ Albert postavit vysokou pec se slévárnou. Roku 1800 v Bašce pracují tři výtažny (štrekhamry) a dva frišhamry. Kuly se zde ráfy na kola, osy, radlice apod. Po Albertově smrti dědí těšínskou komoru arcivévoda Karel, podle něhož byla huť v Bašce pojmenována na „Erzherzog Karl Hütte“. Roku 1847 zdědil hutě jeho syn Albrecht, jež huť přejmenovává podle své ženy na „Isabella Hütte“. V roce 1855 byl vodní pohon doplněn parními stroji. Koncem 19. století tvořila huť v Bašce vysoká pec, slévárna odlitků a dva hamry. Karlův a Hildegardin. Provoz byl doplněn zámečnickou a truhlářskou dílnou a kovárnou. V době největšího rozkvětu hutě a železárny zaměstnávaly 320 dělníků. Až do roku 1872 neměly hutě železniční spojení a jejich výrobky se prodávaly většinou na místních a regionálních trzích. Když spojení získaly, již byl trh tak dobře zásobován železárnami ve Vítkovicích a Frýdlantě, že se prakticky nic nezměnilo k lepšímu. V roce 1890 byla vysoká pec přestavěna z tavení rudy dřevěným uhlím na tavení koksem. Po roce 1905 bylo rozhodnuto o vzniku Rakouské horno–hutní společnosti a pomalém ukončení výroby v Bašce. Zchátralá pec byla v prosinci 1908 odstavena a 1. května 1909 se bašťanské železárny definitivně uzavřely. V části bývalých železáren otevírají v roce 1923 bratři Neumannové cihelnu. Do dnešních dob se zachoval především centrální objekt železáren z režného zdiva s vysokým komínem a drobné bývalé provozní objekty kolem něj. Areál se nachází na severním okraji Bašky a vede kolem něj pravoúhelnou zatáčkou silnice z Bašky do Starého Města a Frýdku. Naproti hlavním budovám, přes silnici, lze spatřit tři objekty patrových domů, které nechali majitelé hutí vystavět pro své zaměstnance. Objetky, ozdobené štíty a rizality dodnes nesou ducha neogotického 19. století. Dva z objektů jsou dodnes vybaveny původními okrasnými vstupními dřevěnými verandami. Nad vstupem do jednoho do objektů je dodnes pověšena cedulka „E.H. Albrecht. 1870“. Tento nápis upomíná na majitele železáren Arcivévodu (Erzherzog = E.H.) Albrechta. Současný stav: v soukromém vlastnictví. Pozice: X: 49° 38' 52.63" Y: 18° 22' 18.36"

Vodní nádrž Baška

V místě nynější vodní nádrže se již dříve nacházel rybník na potoce Baštici o rozloze téměř 20 ha. Bylo zde také jíloviště, které bylo základem pro výrobu místně ceněných bašťanských cihel. Stavba přehrady probíhala v letech 1958 až 1961 a vlastní hráz dosahuje délky téměř 1 km (uvádí se 963, ale také 982 m). Na přehradní hráz vás dovede modrá turistická značka a značená cyklostezka.. Východní břeh nádrže byl upraven k rekreaci, najdete zde kemp i občerstvení. Pozice: X: 49° 38' 53.86" Y: 18° 22' 43.63"

Plavební kanál

Plavení dřeva v Beskydech pro potřebu železářství je doloženo od roku 1677. Plavilo se polenové dřevo délky 4 nebo 5,5 stop, tzv. lesní sáh. Na uhlištích se dřevo lovilo z náhonu, ukládalo mezi vysoké kůly a dále pálilo v milířích. Plavební kanál palivového dříví pro železárny v Bašce odbočoval z řeky Ostravice nad Pržnem, u železáren bylo shromaždiště a pod Baškou vtékal opět do řeky. Postaven poč. 19. stol, r. 1858 modernizován a koncem 19. stol. se plavení dříví zastavuje. Sklad dřeva a výroba dřevěného uhlí z polenového dřeva býval v prostoru mezi vodní nádrží Baška a silnicí ze Starého Města do Pržna. Soustava sestávala z šesti náhonů (dnes částečně zasypaných a využívaných pro parkoviště, garáže a zahrádky) a čtyř malých mostů. K provozu uhliště patřil obytný dům čp. 101 a objekt čp. 231. Pozice: X: 49° 38' 54.15" Y: 18° 22' 25.05" Zdroj: Ing. Jan P. Štěpánek