Novinky

myslivciČinnost sdružení, které v Bašce působí od roku 1962, spočívá v ochraně a chovu zvěře. V současné době má 16 členů. Celoročně členové pečují o zvěř chovnou i hájenou, která žije v místních podmínkách. Ročně členové odpracují brigádně 100 h při ochraně životního prostředí, v lese pro JZD Palkovice a při údržbě Myslivecké chaty, která slouží jako místo setkávání členů sdružení.

Kontakt
Předseda sdružení: František Zboch, Hodoňovice 56, 739 01 Baška
Mobil: 732 946 521

Zahrádkářský svaz Český zahrádkářský svaz - ZO Baška Vznik této organizace je uváděn datem 1. října 1954, kdy se sešlo 28 nadšenců, kteří toto sdružení založili. Jeho členové, kterých je v současné době 101 (květen 2004) se spolupodílí na zvelebování obce nejen prostřednictvím přednášek a kurzů, ale především estetickou úpravou svých zahrádek, kterými přispívají ke zkrášlení obce. Členové organizace se se svými výpěstky (především ovocnářskými) zúčastňují regionálních, ale i celostátních výstav. Na na výstavě Hortikomplexu, která se konala v Olomouci se okres Frýdek – Místek umístil na čtvrtém místě. Na tom, že organizace je finančně soběstačná, má hlavní zásluhu vlastnictví objektu moštárny, která je využívána nejenom k výborovým schůzím, ale především tím, že zejména v podzimním období je zde poskytována možnost moštování ovoce. Ročně se zde zpracuje 20 - 30 tun ovoce. Pro členy organizace je poskytována 33 % sleva. Moštování je určeno i široké veřejnosti. Organizace, která je evidována při územní radě ve Frýdku - Místku, má působnost ve všech třech částech obce – Bašce, Hodoňovicích a Kunčičkách u Bašky, kde mají zastoupení mj. i ve čtyřech zahrádkářských osadách. K nejobětavějším členům organizace patří pan BOHUMÍR ŽÍDEK z Hodoňovic. Byl nejenom dlouholetým předsedou organizace, ale i dnes přes svůj věk (85) je prakticky u všeho, co se v organizaci děje. Byl několikrát oceněn řadou čestných uznání a diplomů - tím posledním bylo ocenění l. stupně, které obdržel od ČZS z Prahy. Kontakt Předseda organizace: Zdeněk Pácha, Kunčičky u Bašky 61 Telefon: 558 644 163 Mobil: 732 875 199 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Včelařský svaz

Včelařství obecně

Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti, který člověku přinášel v každé době prospěch. S vývojem lidské společnosti se měnilo i ohodnocení jednotlivých složek užitečnosti včel. S výrobou cukru klesl význam medu jako základního sladidla, s rozvojem petrochemie se přestal používat vosk ke svícení. Mimořádný význam včel spočívá také v opylovací činnosti v květech rostlinných druhů. Dneska je velice uznávaný už i propolis, což je pryskyřičná látka, kterou včely sbírají na pupenech listnatých stromů. V posledních letech se zjistilo, že má vynikající protivirové a protibakteriální působení. Co se týče medu, všechny druhy jsou zdravé. Světlé nektarové medy jsou lehce stravitelné, mají velké množství pylu a jsou vhodnější pro děti a starší lidi. Tmavé lesní medy jsou medovicového původu a obsahují velké množství silic stopových prvků.

Český svaz včelařů (ČSV)

Podle Miloslava Peroutky, který je tajemníkem ČSV, je Český svazu včelařů dobrovolné sdružení a v současné době má 49 tisíc členů, což je 97 % všech chovatelů včel v Česku. Po celém světě ale ubývá zájem o takovéto vědy. Proto se ČSV snaží vychovávat nové včelaře a vůbec lidi, kteří mají zájem o biologii a přírodu. V ČR je zhruba sto včelařských kroužků, které jsou svazem podporovány.

Včelařství v ČR

I když na tom není včelařství v Česku ve srovnání s okolními státy špatně, máme podle Peroutky silný podstav chovatelů i včelstev. Na dobré opylení bychom potřebovali asi 700 tisíc včelstev. V roce 2008 jich bylo zazimováno 520 tisíc a kvůli nepříznivé zimě třetina uhynula. Zjara byla k dispozici jen polovina včelstev potřebných k dobrému opylení, což je hlavní poslání včel. I včelařství prodělává celosvětovou krizi - v důsledku rozšíření parazitů i civilizačních změn ubývají včelstva a to je opravdu varující. Společnost si to ale uvědomuje a v mírném pásmu včelařství podporuje, aby byl dostatek nejen potravy, ale také aby byla zachována pestrost přírody. Na včely má negativní vliv řada faktorů - kromě moru také například vlnění, na kterém jsou založeny mobilní telefony, použití pesticidů v přírodě či výfukové plyny. Základní organizace Českého svazu včelařů v Bašce Baštečtí včelaři byli do roku 1951 členy ZO ČSV v Dobré, hodoňovičtí a kunčičtí včelaři ale byli organizování v Místku. Až v roce 1951 na návrh včelařů z Bašky vytvořily tyto tři obce po dohodě samostatnou organizaci –

Základní organizaci českého svazu včelařů Baška.

Zakládajícími členy z Bašky byli: Bohumír Jakeš, Vilém Saniter, Ladislav Pastorek z  Kunčiček: Rudolf Fiža z Hodoňovic: Alfons Bača, Josef Svoboda Vzniklá organizace měla 55 členů s 226 včelstvy. Prvním předsedou byl zvolen Bohumír Jakeš.

Současný výbor ZO ČSV pracuje v tomto složení:

Předseda: Martin Carbol Jednatel: Karel Kolčář Pokladník: Jiří Marek Zdravotník: Pavel Kowalczyk Členové výboru: Radomír Kubaň, Petr Kolář, Josef Novobílský, Josef Saniter, Jiří Kaňok Nejvíce členů měla ZO ČSV Baška v roce 1969, a to 73, největší počet včelstev pak byl zaregistrován v organizaci v roce 1987 – a sice 351. Hned nato ale byl rok 1970 pro včelaře v obci tragický, zaznamenali úhyn sta včelstev. Včelaři společně se zahrádkáři vždy patřili k velice činným organizacím v obci. Pořádali Včelařsko-zahradkářské plesy, na kterých zahrádkáři představovali své úspěšné výpěstky ovoce a zeleniny, včelaři zase věnovali med do tomboly. Na tuto velice pěknou tradicí plesů navázala Včelařsko-zahradkářská výstava v Kulturním domě v Bašce (6.- 8.10. 2006). Bylo zde možné zhlédnout včelařské pomůcky historické, ale i ty, s kterými pracují včelaři v dnešní době. Mnozí návštěvníci okusili nabízenou medovinu, ke koupi byl i med. Zahrádkáři se zase pochlubili svými nádherným a mnohdy neobvyklým tvary, velikostmi a vybarvením u ovoce a zeleniny, které sklidili na svých zahrádkách. Nemohu nevzpomenout dlouholetého předsedu ZO a OV ČSV Josefa Svobodu z Hodoňovic, který včelařstvím doslova žil, věnoval mu každou svoji volnou chvilku. Své celoživotní zkušenosti s prací se včelami se snažil předávat i mladé generaci. Organizoval, a samozřejmě se i zúčastňoval, Letních včelařských táborů, na které mládež hned tak nezapomněla. Současný předseda ZO ČSV Baška Martin Carbol se rovněž snaží mladým přiblížit svět ve včelím společenství. Pořádá na základních školách besedy, na kterých žáky seznamuje s životem včel v úlu, vysvětluje jejich význam v přírodě. Nadšení mladí posluchači mohou okusit pravý med, zhotovit si svíčky z včelího vosku, což je pro ně jistě velký zážitek.

Co říci závěrem?

VČELA patří mezi celospolečensky uznávaný hmyz, je státem uznána za hospodářského živočicha a je chráněna zákonem.Lidé si včely stále více váží, již dobře vědí, že více jak 1/3 potravin zdravé výživy na celém světě opyluje právě nenahraditelný opylovač a tím je včela medonosná. Včelaři jsou jistě skvělí lidé, kteří jsou tak v přímém kontaktu s přírodou a pozorují její úžasné souvislosti.Je jistě potěšující, že takové lidi máme i v naší obci, že víme, kde si můžeme zakoupit tak zdravý med či jiné včelí produkty. Věřím, že ti nejzapálenější z nich si jistě dokáží vychovat své pokračovatele.

Holubářský svaz

ČMS chovatelů poštovních holubů- ZO Baška

První písemně doložený záznam o založení tohoto spolku je z roku 1942. K jeho zakladatelům patřil mimo jiné i slezský básník a spisovatel FRAN SMĚJA, který v období let 1940-1945 žil spolu se svou rodinou v Bašce. V současné době má tento zájmový spolek 27 členů. Organizace je součástí Oblastního sdružení REGION BESKYDY, které zahrnuje 19 základních organizací na území bývalých okresů Frýdek - Místek, Nový Jičín a Vsetín. ZO Baška patří mezi největší, a to jak počtem svých členů, tak i soutěžními výsledky, které se svými holuby dosahují. Klubovna ZO se nachází v prostoru parkoviště pod přehradou. Oblastní sdružení vlastní dopravní prostředek MAN s vlekem o kapacitě 7 200 ks, který je využíván k přepravě holubů k jednotlivým závodům. Každoročně se naši členové zúčastní cca 30 závodů pro staré holuby a 5 závodů holoubat od Jihlavy až po belgické Ostende (1 100 km). K nejúspěšnějším členům v roce 2003 patřili bratři SRNÍČKOVÉ, mistři ZO v kategorii starých holubů a MILAN PETER v kategorii holoubat. V zimním období, kdy se nezávodí, se členové věnují organizaci výstavní činnosti a zároveň se výstav také účastní. V roce 2003 pořádala ZO výstavu poštovních holubů pásma „SEVER“, na které byli vystaveni nejúspěšnější holubi Severní Moravy. předseda organizace: František Carbol, Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška mobil: 603 847 943 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace o poštovních holubech si můžete vyhledat na adrese: www.postovniholub.cz

rybariZákladní informace

Údolní nádrž Baška leží v katastrálním území Baška v nadmořské výšce 321 m. Nádrž je velmi produktivní bez terénních zlomů, s maximální hloubkou 8 m, s délkou vzdutí 0,8 km.Zemní hráz má výšku 8,5 m a délku přes 960 m. Okolí je zatravněné a zčásti zalesněné. Plocha vodní hladiny dosahuje 32 ha, při malém ročním kolísání. Navštívit nádrž je snadné, protože leží přibližně 3 km od středu města Frýdek-Místek. Čistá voda přitahuje zájemce z celého okolí, u nádrže je parkoviště, restaurace, tábořiště. Po železnici se k nádrži dostanete trasou Ostrava - Kojetín, žel.st. Baška. Nádrž je zařazena do mimopstruhových revírů s označením 471002 Baštice 1A, je velmi dobře zarybněna (kaprem, štikou, amurem i úhořím monté), a proto se zde loví všechny tradiční druhy a navíc cejn, okoun, candát a bílá ryba. Velmi zajímavé jsou úlovky candáta, přes 1000ks ročně. Pravidelně se také uloví kolem stovky úhořů a amurů. Připomeňme si platný popis revíru: Od tělesa hráze až k silničnímu mostu Skalice-Baška na konci nádrže. V obecném zájmu je zákaz rybolovu na vyznačené pláži od 1.6. do 30.8. včetně. Na revíru platí pouze povolenky MO ČRS Frýdek-Místek.

Místní skupina Českého rybářského svazu Baška

Současná organizace vznikla s dokončením vodního díla Baška (1961). Jejími členy jsou rybáři z Bašky, Kunčiček u Bašky, Hodoňovic, Janovic, Skalice, Pržna a Starého Města. Jejím hlavním posláním je nabídnout zájemcům o rybaření co možno nejlepší podmínky - především na přehradě v Bašce. Její členové se rovněž věnují činnosti s mládeži a přispívají k udržování pořádku na přehradě. Významným objektem, který si v roce 1973 svépomocí vybudovali, je RYBÁŘSKÁ LÍHEŇ pod přehradou. Je nejen místem poskytující možnosti rybářským zájmům, ale také ke společenskému vyžití. Tradiční jsou listopadové rybářské hody pořádané v sále Kulturního domu Bašky. Rybáři z BAŠKY patří k nejpočetnějším organizacím v obci. V současné době mají ve svých řadách 162 členů a 30 členů z řad dětí a mládeže, kterým věnují mimořádnou pozornost. Zájemci o krátkodobé povolenky k lovu ryb si mohou "hostenky" zakoupit v kempu na přehradě nebo v prodejně rybářských potřeb pod přehradou.

"Roku 1550 byl v Bašce mezi Skalicí a Baškou veliký rybník, kterým protékala Baštice. Ještě v roce 1934 je možno hráze bývalého rybníka pozorovat. Podle výšky hrází a rozlehlé polohy lze usuzovat na projekt na svou dobu velmi nákladný a důležitý. První doložená písemná zmínka o založení rybářského spolku v Bašce je z roku 1931. Během jara r. 1931 rybářský spolek zřídil rybník o rozloze 1 200 m2 nákladem 4000 Kč. Nacházel se na pozemku p. KARLA PAVELKA, rolníka z Bašky č. p. l. Pozemek v „AMERICE“ byl původně kalužinou močálovitou a části toku, kterým se až do roku 1890 plavilo dříví. Tak došlo k racionálnímu využití tohoto místa. První podzimní lov se odhadoval na 40 kg. ryb, které byly členům spolku rozdány. Před tím byly ryby umístěny v baštýři, který byl pořízen u Fucimanova mlýnského stavu." (Kronika obce Bašky - rok 1931)

Kontakt
Předseda organizace: Zdeněk Matejko, Kunčičky u Bašky
Telefon: 558 649 640

fotbalisti-muziNěco z historie

I když se zájemci o kopanou v Bašce scházejí již od počátku třicátých let minulého století, k založení sportovního klubu dochází až 15. června 1938. Vzniká SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ KUNČIČKY - BAŠKA - HODOŇOVICE. Počáteční nadšení členů klubu a jeho příznivců nezlomila ani katastrofická povodeň z léta 1940, kdy bylo původní fotbalové hřiště zničeno a bylo nutno vybudovat nové. Kopaná se však v Bašce hrála dál. Asi nejúspěšnější jsou roky 1980 - 1988 kdy se družstvo dospělých umisťuje na předních místech krajských soutěží. V období let 1987 - 1988 jsou postaveny nové šatny, tribuna a je provedena celková generální oprava hřiště. Vznikl tak moderní areál umožňující činnost fotbalovým oddílům až do dnešních dnů.

Něco ze současnosti

Fotbalové hřiště, nacházející se v Kunčičkách u Bašky, blízko železniční stanice Baška, slouží oddílu kopané TJ Sokol Baška, který má celkem 158 členů, z toho 73 tvoří mládež. Oddíl má družstvo dospělých, dorostenců, starších žáků i mladších žáků.

Kontakt
Odpovědná osoba: Vladimír Brabec, předseda fotbal. klubu
Telefon: +420 558 649 180
Mobil: +420 602 945 261

tj-sokol-baskaSportovní areál Sokolovna v Bašce

Ve sportovním areálu Sokolovny je k dispozici: tělocvična 15 x 8m, tenisový kurt, volejbalové hřiště, klubovna, posilovna, sauna, sociální zařízení, venkovní posezení.

V TJ Sokola Baška se v současnosti provozují tyto sporty: aerobik, badminton, nohejbal, tenis, volejbal, ZTV, jóga a floorbal.

Sokolovna slouží k sportovnímu vyžití členům TJ a jejím sponzorům. Jednota má v současnosti 125 členů a 15 podnikatelských subjektů, převážně z řad místních obyvatel. TJ SOKOL BAŠKA organizuje řadu amatérských turnajů v tenisu, nohejbalu a badmintonu. Spolupracuje se Sportovní komisí Rady obce Baška a oddílem kopané, především při organizaci větších a náročnějších sportovních aktivit. Od roku 1995 patří místní Sokolovna pod Českou obec sokolskou. Tenisový kurt v areálu sokolovny je možné ve volných termínech pronajmout. Lze se dohodnout také na krátkodobém pronájmu volejbalového kurtu či prostoru pro venkovní posezení.

Adresa: 739 01 Baška 240
Kontakty:
+420 733 102 259 - Pavla Matulová, správce tělocvičny
+420 605 258 250 - Petr Matula, správce tělocvičny
+420 602 373 826 - Otakar Konečný, starosta TJ
www.sokolbaska.cz

Zpracovává se

Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu - Dragon Claw Baška

www.dragon-claw.cz

Kořeny stylu Chan Shaolin Si sahají asi o 1500 let zpět do známého kláštera Shaolin, kde vznikly první základy mnoha dnes známých bojových umění. Jeho zakladatelem pro Evropu se stal princ prof. Dr. Si-Gung Ganjuuryn Dschero Khan (10.Toan/Dan), který pochází ze starého mongolského rodu, jehož předkem byl i Čingischán. Od dětství cestoval v doprovodu mnichů po jihovýchodní Asii a učil se bojovým uměním. Později se přes nizozemská koloniální vojska dostal do Evropy a společně s ním znalosti mnoha bojových umění, v nichž získal mistrovské technické stupně. Konečně roku 1974 představil v Německu styl Chan Shaolin Si. Jedním z jeho žáků byl i Si-Gung Klaus Poestges (10.Toan/Dan), který na pozvání Si-Gung Pavla Trošáka (8.Toan/Dan) přicestoval v roce 1986 do obce Bohumín, kde představil tento styl. Od té doby se Chan Shaolin Si rozšířilo hlavně po Severní Moravě. Centra stylu se nacházejí v obcích/městech Dolní Lutyně, Krnov, Karviná, Skalice u F-M a právě naše Baška. Historie našeho oddílu se začala psát v roce 1992, kdy René Kaniok zahájil výcvik ve dvou tělocvičnách místní Základní školy. Za dobu své existence prošlo výcvikem více jak 1200 žáků a oddíl vystřídal několik působišť – ZŠ Baška, Sokolovna Baška a tělocvična OPŘ ve Frýdku-Místku, kde oddíl strávil asi 4 roky a v květnu 2007 se vrátil zpět do Bašky, když zahájil výcvik v objektu Salesiánského řádu „Na Kopečku“ v Hodoňovicích. Výcvik v oddílu v současnosti zajišťují dva trenéři: zakladatel a vedoucí oddílu René Kaniok (4.Toan/Dan) a Lukáš Novák (1.Tjie). Dragon Claw je také spoluorganizátorem mnoha společenských akcí v Bašce – např. Dětský den na Kopečku nebo Beskydská podkova, a mnoha dalších akcí i mimo naši obec, na kterých samozřejmě reprezentuje své bojové umění.

Kontakt Oddílový e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. René Kaniok Mobil: 732 620 287, 777 649 467 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Lukáš Novák ICQ: 443 850 873 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seniorklub Baška

Jednou z velmi aktivních zájmových organizací vytvořených po roce 1989 je SENIORKLUB BAŠKA. Vznikl na jeho Ustavující schůzi 15. září 1995. Sdružení, u jehož zrodu byli p. Zděňka Slaninová, Iva Pobudová, Miroslav Foldyna a mnoho dalších občanů z Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky. Hlavním smyslem Seniorklubu je vytvářet pestrou nabídku kulturně - společenského vyžití, především seniorům a seniorkám ze všech tří části obce.Prvním předsedou byl zvolen PhDr. ALFONS BŘEZINA, který po dvou letech svého působení ze zdravotních důvodů z této funkce odstupuje a na jeho místo byla zvolena p. IVA POBUDOVÁ, která je předsedkyní  až do dnešních dnů (2004).Díky vstřícnému přístupu vedení obce Baška mají senioři k dispozici hezké prostory bývalého Schindlerova mlýna v Kunčičkách u Bašky, kde se mohou  pravidelně scházet. Jsou to zpravidla již tradiční „úterky“, kdy se většina jejich aktivit realizuje. Za své již téměř desetileté působení členové klubu prokázali, že patří k nejaktivnějším zájmovým sdružením v obci.O tom, že se „seniorské úterky“ líbí a lidé sem chodí rádi, dokládají i milé verše, které výbor SENIORKLUBU obdržel od svých členů manželů Jaromíry a Rudolfa Blahutových (1997):Milí obecní a seniorklubu výboři,Vy jste víc než doktoři!Nebudeme už trudně vzdychat a svá léta jen počítat,Ale do „mlýna“ budeme vždy rádi pospíchat.Divadla a také zájezdy přidají nám mnohé radosti.Srdce jste nám potěšili, štěstí moc tím způsobili…Zásluhou celé řady jeho obětavých členů si činnost tohoto klubu získává uznání, zájem i pochopení široké veřejnosti. Výčet aktivit, kterými oslovují veřejnost by byl velmi obsáhlý. Patří k nim nejenom tradiční autobusové zájezdy do ostravského divadla, ale také zájezdy za poznáním krás naší vlasti, besedy, přednášky, oslavy svátku matek, tradiční smažení vaječiny a rozhodně nelze nezmínit PAPUČOVÉ BÁLY, které se pro velký zájem i z okolních klubů konají vždy v Kulturním domě Bašky.Samostatnou kapitolou jsou  již po mnoho let  turistické vycházky do nejrůznějších míst našeho kraje. Iniciátorem a  jejich organizátorem je  již po mnoho let pan p. BEDŘICH  ŠNYTA z Hodoňovic.Uznání a ocenění za svou obětavou, nezištnou činnost si zaslouží i celá řada dalších členů - jako např. Drahomíra Šnytová, Věra Válková, Věra Šárková, Božena Jakešová a určitě ještě mnoho dalších. Vždyť svou zájmovou práci vykonávají s myšlenkou: PRO RADOST SOBĚ I DRUHÝM. V současné době  má Seniorklub Baška 135 členů.Přijďte i Vy členové bašťanského Seniorklubu se těší i na Vás!předsedkyně Seniorklubu: p. Iva Pobudová, Kunčičky u Bašky 30

Joomla SEF URLs by Artio