Novinky

Dlouholetý kronikář obce, hodoňovický knihovník, autor několika velmi zdařilých publikací,ale také jeden z těch, který se významně podílel na vytvoření stále expozice „Baška- včera- dnes a zítra“,umístěné v budově OÚ v Bašce, se v březnu letošního roku dožil svého významného životního jubilea. Budete- li procházet jednou z místních části Bašky- Hodoňovicemi, do roku 1960 samostatné obce, určitě si všimnete, že se v jejich pomyslném středu nachází nejenom kostel Panny Marie, , známá a vyhledávána restaurace U Čendy s aktivním „Čenda spolkem“,hasičská zbrojnice, salesiánský dům,ale také budova bývalé hodoňovické školy. V současnosti se zde nachází také nová hodoňovická knihovna,která svým vybavením, patří k chloubám obce. Na jejím otevření, v září roku 2008, má zásluhu nejenom vedení obce a hodoňovický osadní výbor, ale také její knihovník. Zdeněk Kavka. Dokládá to i skutečnost, že knihovna byla při svém otevření ,na návrh starosty Bašky ing. Břetislava Jaska, po schválení Zastupitelstvem Obce Baška pojmenována KAVKOVA KNIHOVNA-BAŠKA- HODOŇOVICE. Při ohlédnutí do osmdesátých let minulého století nelze nevzpomenout také skutečnost, že to byla především zásluha jubilanta ,která přispěla k tomu, že se v Hodoňovicích podařilo zrušit nesmyslný zákaz výstavby rodinných domků,který pro tuto část obce platil od počátku šedesátých let. „První stavby rodinných domků po zrušení tohoto zákazu výstavby jsou domky Libora Pastorka a Heleny Kamírové a dalších.Obnovení výstavby v Hodoňovicích v roce 1985 považuji za obrovský úspěch.Vždyť právě tento zákaz byl tehdy důvodem odchodu mnoha mladých rodin z Hodoňovic. Podařilo se mi v roce 1983 zjistit na tehdejším KNV v Ostravě, že zákon o výstavbě rodinných domků byl již v tu dobu více než rok zrušen, ale v Hodoňovicích se stavět stále nesmělo- .Pracovníci MNV v Bašce o tom nevěděli, nebo snad ani neměli zájem se to dovědět , nevím,“ zavzpomínal Zdeněk Kavka, který ,i když nestraník, byl také předsedou komise pro výstavbu v obci. Nelze nezmínit také další aktivity ing. Zdeňka Kavky,kterou byla práce koordinátora zpracování nového územního plánu Obce Baška /1992-1995/. Byl také autor několika velice úspěšných výstav zachycujících minulost i současnost obce,ve které kde žije se svou rodinou již od roku 1975. I když Zdeněk Kavka ,vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se rozhodl letos v dubnu ukončil činnost knihovníka hodoňovické knihovny ,jistě však bude ještě nadále svými bohatými zkušenostmi, radou i pomocí se podílet na životě Bašky. F.V.  Výstava pořádána ve velké zasedací místnosti OÚ v Bašce v květnu 2005-, u příležitosti 60. výročí OSVOBOZENÍ. Za stolem. Ing. Zdeněk Kavka,dále zleva: D.Šnytová,V. Šimková,V. Plucnarová, B. Židek: foto archiv OÚ Baška

BAŠKA - Mezi několika desítkami pracovnic veřejné správy, které svou kaž­dodenní činností uvádějí ideu e-governmentu v praktický život a našly odvahu přihlásit se do soutěže vyhlášené Czech Pointem o nejsympatičtější dívku, byla i Petra Ferfecká z Obecního úřadu v Bašce. V průběhu měsíce září byla možnost dávat své hlasy všem přihlášeným do soutěže prostřednictvím internetových stránek. Byly zde k nahlédnutí nejenom jejich fotografie, věk, odbornost, pracoviště i koníčky jejich zájmů. Po ukončení hlasování bylo 14 z nich, které získaly největší počet hlasů, vybráno k účasti na závěrečné části soutěže, kde se mělo rozhodnout o vítězce soutěže. Mezi pozvanými byla k svému velikému překvapení i Petra Ferfecká. Slavnostní galavečer se konal v pondělí 5. října v prostorách brněnského výstaviště. Jeho vyvrcholením byla volba „Miss Czech POINT” a předávání Zlatých eGonů nejlep­ším pracovištím Czech POINTU. Záštitu nad slavnostním večerem převzal ministr vnitra Pecina, mezi hosty byl i jeho předchůdce Ivan Langer. Soutěž hodnotila porota, ve které byli: brněnský primátor Roman Onderka, Jindřich Kolář z ministerstva vnitra, Zdeněk Dutý ze společnosti Telefónika O2, Petr Stiegler z České pošty a exministr Karel Březina. „Všechny, které jsme se závěrečného klání zúčastnily, jsme soutěžily ve znalostech a rychlosti psaní na počítači, tak trochu s nádechem recese byla soutěž v rychlosti razítkování, ale rozhodující určitě byl náš rozhovor a naše odpovědi na odborné otázky, které nám kladli členové poroty," Uvedla Petra Ferfecká, která se netajila tím, že je s výsledkem svého umístění v soutěži překvapena a velice ji to těší. Radost z úspěchu své pracovnice měl i starosta obce Břetislav Jasek i všichni její spolupracovníci na OÚ v Bašce. A jaké byly konečné výsledky soutěže? Titul Miss Czech POINT 2009 a korunku pro královnu si z Brna odváží Kateřina Novotná z Magistrátu města České Budějovice, 1. vicemiss se stala Lenka Hubertová z Městkého úřadu v Hlučíně, 2. vicemiss byla zvolena Petra Ferfecká z Obecního úřadu Baška. Petra Ferfecká svou odvahou přihlásit se do této soutěže, ale také svými znalostmi i příjemným vystupováním dokázala, že i soutěžící z menších obcí mohou v náročné konkurenci desítek zástupců mnoha pracovišť z celé naší republiky se ctí obstát. Petra Ferfecká reprezentovala úspěšně nejenom Bašku, ale celý náš region. Určitě si zaslouží naše blahopřání.

Předsedou i jedním z vynikajících sólistů, ale především skutečnou duší sboru je jeho současný předseda Michal Válek. Sboru, který již více než padesát pět let šíří krásu sborového zpěvu nejenom v Bašce, ale i na mnoha místech naší vlasti. Tento jeden z hlavních protagonistů sboru však nerad připomíná jen bohatou historii sboru, ale raději hovoří o tom, jaké záměry má sbor před sebou. „Ohlédnutí nad dosavadní bohatou činností sboru by bylo možná jen nostalgickou vzpomínkou. Nemohu však přesto nepřipomenout smutnou událost, která v tyto dny všechny členy sboru velice zarmoutila. Bylo jím úmrtí Borise Hajduška , dlouholetého dirigenta Velkého dechového orchestru Ferrum ve Frýdlantě nad Ostravicí, ale také sbormistra našeho pěveckého sboru, který sbormistrovskou taktovku převzal v roce 1991 po prvním dirigentu Adolfu Kolčářovi. Sbor vedl ve velmi složitém a nelehkém období až do svého onemocnění v roce 1998. S úctou a láskou na jeho obětavé působení v našem sboru budeme vzpomínat. V současnosti se však sbor velice intenzivně připravuje na to, čím zpěváci sboru, především zásluhou své dirigentky Mgr. Janiny Ptakové , v příštích měsících osloví nejenom občany Bašky, ale také širší veřejnost. Určitě toho nebude málo“, uvedl Michal Válek. Možná, že se to bude pro mnohé příznivce sborového zpěvu zdát téměř nepochopitelné. Vždyť asi je jen málo pěveckých těles, které se mohou pyšnit tím, že se jim v poslední době podařilo získat finanční prostředky k zakoupení a ušití nového oblečení pro své sbory. Částku 165 000 Kč k jejich úhradě již náš sbor má a šaty se šijí. Přispělo k tomu především prvenství sboru v 7. ročníku soutěže „Prazdroj lidem“,vyhlášeném a financovaném Plzeňským Prazdrojem, ale i dotace z finančního rozpočtu obce Baška. V novém oblečení se členové sboru představí na Slavnostním koncertu, který zpěváci plánují na neděli 25. října do sálu kulturního domu Bašky. Další příjemné překvapení pro příznivce sboru bude vydání již třetího CD s vánoční tématikou, které po několika měsíčním nácviku zakončeném třídenním soustředěním pěveckého sboru na chatě v Malenovicích jeho členové připravili. Posluchači připravovaného CD se mohou těšit nejenom na „Českou mši půlnoční“ Jana Jakuba Ryby, ale i směs vánočních koled v podání Lašského smíšeného sboru, za hudebního doprovodu orchestru ZUŠ z Frýdku- Místku s dirigentem Borisem Hajduškem. Určitě obohacením nového CD budou i koledy, které na tomto nosiči zazní v podání dětského pěveckého sboru Hlásek ze ZŠ Žákovská z Havířova, který vede dirigentka Dana Kusinová. Toto CD , které v závěru měsíce června oba sbory nahrály v ostravském rozhlasovém studiu chtějí symbolicky uvést v život u příležitosti letošního vánočního koncertu , který sbor uskuteční v kostele sv. Václava v Bašce.Zcela jistě nebudou mezi čestnými hosty tohoto slavnostního aktu chybět zástupci mimořádně štědrého sponzora, bez jehož finanční podpory by nové CD nebylo. „Sbor pro letošní období předvánoční a vánoční připravuje také několik koncertů, především v chrámech našeho regionu. Mohu říci, že o naše vystoupení je značný zájem, budeme-li přesto chtít vyhovět všem, nebude to snadné. Vyžádá si to nemalou obětavost od všech našich zpěváků, ale jsem přesvědčen, že podobně jako v minulých letech , stejně i letos přispějeme svými koncerty k sváteční atmosféře vánočních dnů“, uvedl jeden z nejstarších členů sboru Josef Gara z Kunčiček u Bašky. Vyvrcholením naší činnosti v prvním pololetí příštího roku by mělo být pořádání Mezinárodního pěveckého festivalu, který bychom chtěli v Bašce uskutečnit v květnu 2010. V roce,kdy si široká kulturní veřejnost připomene 100.výročí nedožitých narozenin českého pěvce Eduarda Hakena, vynikajícího sólisty Národního divadla Praha, se kterým náš sbor měl tu čest   mnohokráte na společných koncertech vystupovat. Eduard Haken je však také čestným občanem obce Bašky , byl to kraj hudebního géniavLeoše Janáčka i slezského barda Petra Bezruče ,který si velice oblíbil a rád do našeho kraje i se svou paní k uměleckým vystoupením přijížděl. Na tento festival bychom rádi pozvali i zahraniční pěvecké sbory, především náš partnerský sbor Meja z Lužice, Lužičtí Srbové , slovanská národností menšina žijící v okolí Budyšína v Německu nás oslovuje svou nezlomnou snahou o udržení své slovanské identity. CChtěli bychom rovněž pozvat některý slovenský a polský pěvecký sbor, ale i pěvecký sbor z Třebíče z města, ke kterému nás váže mnohaleté přátelství. Byli bychom velice rádi,kdyby naše pozvání přijal i pěvecký sbor z Kraslic, kde jsme loni o vánocích byli jeho hosty a měli v Kraslicích společný koncert. Určitě to nebude pro nás snadné ani organizačně, ani s finančně. Vždyť tak náročný festival se ještě v minulosti v Bašce nekonal. Velice nás potěšilo, že svou účast na tomto festivalu nám přislíbila PhDr. Marie Hakenová- Ulrichová i její manžel akademický malíř Jindřich Ulrich. Vše zatím upřesňujeme, ale jsem přesvědčen, že s pomocí naší obce a sponzorů, ale i s podporou vedení Severomoravského kraje i Ministerstva kultury České republiky se nám podaří tuto odvážnou myšlenku realizovat . Osobnost vzácného člověka, pěvce Eduarda Hakena i jeho manželky vynikající herečky a filmové umělkyně Marie Hakenové-Glázrové nás zavazuje k tomu, abychom tento náročný cíl společnými silami zvládli,“uvedl předseda sboru Michal Válek. F. V. František Vaníček

První letošní vystoupení se uskutečnilo v lednu, kdy se sbor představil v sále kulturního domu Bašky v programu 8. společenského plesu obce Baška. Následovalo vystoupení na červnovém mezinárodním pěveckém festivalu Festa Musicale v Olomouci, na kterém se sbor umístil na bronzovém místě a neméně úspěšné bylo vystoupení na podzimním festivalu v Českém Těšíně. S mimořádně příznivým ohlasem se rovněž setkaly letošní vánoční koncerty sboru nejenom na frýdeckém zámku, v kostele ve Skalici a kapli v Hodoňovicích, ale také v Čechách v městě Luby u Chebu a v Kraslicích. „Také pro rok 2009 a 2010 sbor připravuje nejenom další koncerty, ale vydání již třetího CD LSPS. V roce 2010 si pak především budeme chtít důstojně připomenout sté výročí nedožitých narozenin čestného občana Bašky, českého pěvce a přítele našeho sboru a vzácného člověka Eduarda Hakena. Stejně tak jako naše již 25 let trvající přátelství s nejstarším lužickým pěveckým sborem Meja z Radwora u Budyšína,“ řekl předseda sboru Michal Válek. (fv)

Kostel sv. Václava v Bašce se rozezněl vánočními koledami nejenom bašských školáků. Myšlenka navodit atmosféru vánočních svátků, přiblížit dětem také jejich jinou než materiální hodnotu, dokázat vrátit se k původnímu poslání Vánoc,- období naplňujícímu lidi láskou, vzájemnou úctou,obdarováváním, ale také tolerancí, pokorou,především však vědomím, že Vánoce jsou něčím co po generace naplňovalo, ale i zušlechťovalo, ale povzbuzovalo život našich předků.Toto vše asi stálo u zrodu nápadu bašských pedagogů- zakončit letošní rok, tak trochu netradičně,- zpěvem koled v kostele sv. Václava v Bašce.. Možná, že pro některého z žáků byla návštěva bašťanského kostela něčím s čím se ještě nesetkal,pro některé snad samozřejmostí. Rozhodně bylo vidět, že pro všechny byly tyto chvíle něčím opravdu slavnostním. Úvodní slova přivítání, ale především dětem srozumitelným přiblížením biblického příběhu se zhostil velice zdařile farář skalicko- bašské farnosti otec Radek Drobisz. Bylo obdivuhodné s jakým zaujetím a pozorností děti příběhu naslouchaly. A pak přišlo tolik očekávané „koledování dětí“. Své pečlivě připravené koledy, v některých případech obohacené i o velmi zdařilé „taneční kreace“, např v provedení. dětí 1. tř. z Kunčiček u Bašky,které se svou paní učitelkou Barborou Římanovou zpívaly a tančily s obrovským nadšením. Ale opravdu moc se líbila vystoupení všech tříd,nebylo vítězů ani potažených. Všechny děti zpívaly skvěle. A snad také proto , že stranou nezůstali ani učitelé i pan farář, kteří společně zazpívali dětem také jednu z koled „ Byla cesta, byla ušlapaná“-a děti opravdu nešetřily potleskem. A tou slavnostní tečkou byl pak společný zpěv koled všech přítomných dětí i dospělých,kdy na varhany hrála studentka ostravské univerzity Markéta Vochalová. A snad se usmíval i Ježíšek v jeslích bašťanského betlému. F. V. František Vaníček

MARTIN ŠRUBAŘ Baška/ Vánoční atmosféra se vším všudy panovala včera před Kulturním domem v Bašce. Vánoční jarmark se spoustou prodejních stánků zde začal v deset hodin dopoledne. Příchozí měli například možnost ochutnat nejen klasickou medovinu, vařonku, koláče, ale dokonce i zabijačkové speciality. Pokud ještě někdo neměl vánoční stromeček, měl příležitost si jej na jarmarku zakoupit. Prodejci mysleli i na ty, kteří neměli koupené dárky pro své nejbližší. „Jsem rád, že se tady prodávají i knížky. Mají tady dobrý výběr za rozumnou cenu, takže asi jednu knihu jako dárek pod stromek někomu z rodiny koupím,“ zamyslel se muž, který z tohoto důvodu nechtěl být samozřejmě jmenován. Většina přítomných se shodovala na jedné věci. „K naprosté dokonalosti zdejší atmosféry chybí opravdu jen ten sníh. Počasí ovlivnit ale nedokážeme,“ dodala za všechny jedna z výřečných prodavaček, kolem které poskakoval čert, jenž doprovázel Mikuláše. Hodné děti od nich dostávaly sladkosti. Obec ovšem nežila jenom jarmarkem, ale zároveň se v místním kostele během mše svaté uskutečnila misijní sbírka. Ta je určena peruánským dětem, které žijí v mnohem větším materiálním nedostatku než naše děti. Pokračovat bude na druhý svátek vánoční, kdy ji doprovodí i živý betlém.

Vyvrcholením kulturního podzimu v Bašce byl určitě koncert naší nejmladší zpěvačky, rockerky Ewy Farne, která se představila se svojí kapelou De Rocx minulou neděli návštěvníkům zcela zaplněného sálu kulturního domu Bašky. Koncert třinecké rodačky, žijící ve Vendryni publikum v Bašce přijalo s obrovským nadšením. Váží si, že tato mladá a nadějná celebrita, vystupující na koncertech ve velkých městech, halách, v pořadech České televize a rozhlasu i zahraničí neodmítla pořadatelům uskutečnit své koncertní vystoupení .Baška, tak byla jedním z mála míst našeho regionu, kde tato zpěvačka,studentka l. ročníku Gymnázia s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně v letošním roce vystoupila. V jejím podání na koncertě zazněly také její nejoblíbenější písně: Měls mě vůbec rád, Zapadlej krám,Ticho,La la laj a mnohé další. „Po skončeném vynikajícím koncertu, i když vyčerpána, neodmítla a desítkám, snad několika stovkám svých obdivovatelů a návštěvníků koncertu poskytla tolik žádaný svůj autogram. Její přístup k návštěvníkům byl opravdu nesmírně hezký, a až neuvěřitelně skromný. Vždyť zpěvačka,která v roce 2008 získala čtvrté místo v anketě Český Slavík v kategorii „Zpěvačka roku“ a třetí místo „ Zpěvačka roku“ v anketě Anděl Allianz se měla určitě snadnou možnost se z autogramiády omluvit, navíc , když následující den měla před sebou vystoupení v Praze v Domě umělců na benefičním koncertu „Kapka naděje. Přesto snad téměř hodinu neúnavně, s úsměvem a laskavostí neodmítla ani jednomu z těch, kteří čekali na její autogram.“, uvedl jeden z hlavních organizátorů koncertu v Bašce Josef Žák. Samozřejmě, že vynikající byla i kapela De Rocx,která vystoupila ve složení: Marcus Tran- kapelník, kytarista a zpěvák,Dave Csenge,basová kytara a zpěv,Eddy Fišer,kytara a Luki Boho, bicí. Na úspěchu koncertu má rovněž nemalou zásluhou vynikající frýdecko- místecký Mistr zvukař –Ivo Vlkoš. „ Příprava a vlastní organizace koncertu nebyla jednoduchá, chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhali, nebylo jich málo , s jejich pomocí a samozřejmě také podporou vedení obce se nám koncert opravdu vydařil. Laťku kulturních a společenských akcí,které jsme v letošním roce uskutečnili a ještě letos uskutečníme jsme si dali opravdu vysokou. Byl bych rád, kdybychom v nastoupeném trendu pokračovali i v příštím roce“, řekl další z hlavních organizátorů David Blahut z Kunčiček u Bašky. František Vaníček

Vánoční koncert vynikajícího houslisty Václava Hudečka a neméně skvělého pianisty profesora Petra Adamce doslova nadchl všechny ,kteří pondělní prosincový večer do posledního místa zaplnili sál kulturního domu v Bašce. „Snad od doby, kdy v Bašce na koncertech vystupoval, dnes již zesnulý český pěvec Eduard Haken, jsem se s podobnou neopakovatelnou atmosférou na koncertě vážné hudby v Bašce ještě nesetkal. Byl to zážitek, který všechny posluchače v sále nadchl. Nejvíce mě oslovilo uvedení skladby „Cikánské melodie op. č. 26“, hudebního skladatele Pablo de Sarasata, uvedl jeden z návštěvníků koncertu sbormistr bašského chrámového sboru Adolf Kolčář. A o tom,že také pořadatelé ,ale i návštěvníci koncertu připravili umělcům skvělé prostředí nejpřesvědčivěji vyjadřují slova, která Mistr Václav Hudeček vepsal do kroniky kulturního domu: „Baška je úžasná! Děkujeme všem za krásné a neopakovatelné přijetí.“ Byl to určitě šťastný nápad organizátorů koncertu zařadit po jeho skončení symbolický akt „křest stolních a nástěnných kalendářů Baška 2009. Mezi kmotry kalendáře byl nejenom starosta obce Břetislav Jasek a předsedkyně kulturní komise Stanislava Vítová, ale také interpret večera ,houslista Václav Hudeček. Tuto závěrečnou část večera zdařile moderovala Dajana Zápalková s Davidem Blahutem, členové kulturní komise obce Bašky. Myslím si, že v Bašce mohou být opravdu právem pyšní na to, že Václav Hudeček, žák nesmrtelného ruského houslisty Davida Oistracha,houslista koncertující na nejprestižnějších světových podiích s nejlepšími světovými orchestry svou účast na tomto symbolickém křtu bašťanských kalendářů neodmítl, ba naopak byl tím velmi potěšen. „ Jistě to bude patřit k událostem,které trvale zůstanou vepsána do bohaté kulturní historie Bašky,“ připomenul Zdeněk Pavlok, dlouholetý předseda Lašského pěveckého sboru a jeden z čestných hostů koncertu. F.V. - František Vaníček

lspsNěco z historie

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška byl založen roku 1952. Pan Adolf Kolčář byl jeho prvním dirigentem. Název byl určen podle národopisného prostředí - „Lašský smíšený pěvecký sbor“. První stránky historie sboru provází nejenom nadšení a zápal jeho členů, ale jsou tu i první úspěchy, ke kterým patří 4. místo v krajské soutěži pěveckých sborů z roku 1956. LSPS získává své příznivce i mezi hudebními skladateli, kteří mu věnují své skladby. Patří k nim prof. Jaroslav Křička, Pavel Bořkovec, Eduard Bartoník, František Marušan, Miloš Machek a celá řada dalších. Rádi vzpomeneme také školního inspektora a čestného člena sboru Čeňka Gardelku ze Skalice, který byl po dobu 10 let naším uměleckým patronem. K vrcholům činnosti sboru v minulém století patří období let 1976-1990, kdy si získává přízeň řady předních sólistů Národního divadla Praha, kteří společně se sborem vystupují na desítkách uměleckých vystoupeních např. v Domě umělců v Praze, v rozhlase, v televizním pořadu "Dobrá parta" nebo na Janáčkových slavnostech na Hukvaldech. V letech 1952 - 1991 nám byl obětavým dirigentem pan Adolf Kolčář, po něm se sboru ujímá s velkým zanícením pan Boris Hajdušek z Pržna, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava a šéfdirigent dechového orchestru Ferrum z Frýdlantu nad Ostravicí. Od října 1998 LSPS řídí velmi nadaná dirigentka Mgr. Janina Ptaková, spolu s Mgr. Věrou Ptakovou jako korepetitorkou při dělených zkouškách. Obě dojíždějí ke zkouškám a vystoupením sboru z Havířova. Jejich snaha přivést sbor na vyšší uměleckou úroveň se daří. Rozšířily nejen repertoár sboru, jsme rádi,že přicházejí také noví zpěváci.

A současnost

V současnosti má Lašský smíšený pěvecký sbor 39 aktivních členů, ovšem všichni zpěvuchtiví mají dveře stále otevřené. Sbormistryní je Mgr. Janina Ptaková z Havířova (od roku 1998). Členové LSPS vydali již dvě CD. První v květnu 2001 pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je zde zachyceno 26 skladeb našich skladatelů - Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany - i skladatelů zahraničních - P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta, G. F. Händela... Druhé CD bylo natočeno V říjnu 2005, opět pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je to dílko s vánoční tématikou, je na něm zachycena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře". V červnu 2009 bylo vydáno již třetí CD, a to s nahrávkou koled a České mše půlnoční pod názvem "Vánoční pralinky". V roce 2010 pořádal LSPS Mezinárodní festival pěveckých sborů.

Aktuální informace, včetně koncertů a fotografií, najdete na www.lsps.ic.cz

Turistický oddíl TOMPAS Vlci Tompas (Turistický Oddíl Mladých Průzkumníků a Stopařů)

Vlastní web: www.vlci.eu

Dětský turistický oddíl Vlci má téměř 25-ti letou tradicí. Nyní působíme v Bašce a v Ostravě. Dlouhodobě se věnujeme dětem ve věku od 7 do 15 let. Po dovršení 16 let nemusí děti z oddílu odcházet, ale v případě zájmu se mohou stát instruktory a pomáhat vedoucím s činností oddílu. Vedení oddílu se účastní pravidelných školení. *zdravotnický kurz *kurz pro hlavní vedoucí táborů *školení oddílových vedoucích a instruktorů *kurz hospodáře NNO a tábora Našim cílem je vytvořit takové prostředí pro děti, ve kterém by mohly smysluplně trávit svůj volný čas. Prostřednictvím různých her a soutěží se snažíme děti naučit mnohým praktickým dovednostem z oblasti přírody, tábornictví a turistiky. Děti mají možnost poznat nové kamarády a spolu s nimi prožívat zajímavá dobrodružství.

Joomla SEF URLs by Artio