Novinky

Kostel sv. Václava v Bašce se rozezněl vánočními koledami nejenom bašských školáků. Myšlenka navodit atmosféru vánočních svátků, přiblížit dětem také jejich jinou než materiální hodnotu, dokázat vrátit se k původnímu poslání Vánoc,- období naplňujícímu lidi láskou, vzájemnou úctou,obdarováváním, ale také tolerancí, pokorou,především však vědomím, že Vánoce jsou něčím co po generace naplňovalo, ale i zušlechťovalo, ale povzbuzovalo život našich předků.Toto vše asi stálo u zrodu nápadu bašských pedagogů- zakončit letošní rok, tak trochu netradičně,- zpěvem koled v kostele sv. Václava v Bašce.. Možná, že pro některého z žáků byla návštěva bašťanského kostela něčím s čím se ještě nesetkal,pro některé snad samozřejmostí. Rozhodně bylo vidět, že pro všechny byly tyto chvíle něčím opravdu slavnostním. Úvodní slova přivítání, ale především dětem srozumitelným přiblížením biblického příběhu se zhostil velice zdařile farář skalicko- bašské farnosti otec Radek Drobisz. Bylo obdivuhodné s jakým zaujetím a pozorností děti příběhu naslouchaly. A pak přišlo tolik očekávané „koledování dětí“. Své pečlivě připravené koledy, v některých případech obohacené i o velmi zdařilé „taneční kreace“, např v provedení. dětí 1. tř. z Kunčiček u Bašky,které se svou paní učitelkou Barborou Římanovou zpívaly a tančily s obrovským nadšením. Ale opravdu moc se líbila vystoupení všech tříd,nebylo vítězů ani potažených. Všechny děti zpívaly skvěle. A snad také proto , že stranou nezůstali ani učitelé i pan farář, kteří společně zazpívali dětem také jednu z koled „ Byla cesta, byla ušlapaná“-a děti opravdu nešetřily potleskem. A tou slavnostní tečkou byl pak společný zpěv koled všech přítomných dětí i dospělých,kdy na varhany hrála studentka ostravské univerzity Markéta Vochalová. A snad se usmíval i Ježíšek v jeslích bašťanského betlému. F. V. František Vaníček

MARTIN ŠRUBAŘ Baška/ Vánoční atmosféra se vším všudy panovala včera před Kulturním domem v Bašce. Vánoční jarmark se spoustou prodejních stánků zde začal v deset hodin dopoledne. Příchozí měli například možnost ochutnat nejen klasickou medovinu, vařonku, koláče, ale dokonce i zabijačkové speciality. Pokud ještě někdo neměl vánoční stromeček, měl příležitost si jej na jarmarku zakoupit. Prodejci mysleli i na ty, kteří neměli koupené dárky pro své nejbližší. „Jsem rád, že se tady prodávají i knížky. Mají tady dobrý výběr za rozumnou cenu, takže asi jednu knihu jako dárek pod stromek někomu z rodiny koupím,“ zamyslel se muž, který z tohoto důvodu nechtěl být samozřejmě jmenován. Většina přítomných se shodovala na jedné věci. „K naprosté dokonalosti zdejší atmosféry chybí opravdu jen ten sníh. Počasí ovlivnit ale nedokážeme,“ dodala za všechny jedna z výřečných prodavaček, kolem které poskakoval čert, jenž doprovázel Mikuláše. Hodné děti od nich dostávaly sladkosti. Obec ovšem nežila jenom jarmarkem, ale zároveň se v místním kostele během mše svaté uskutečnila misijní sbírka. Ta je určena peruánským dětem, které žijí v mnohem větším materiálním nedostatku než naše děti. Pokračovat bude na druhý svátek vánoční, kdy ji doprovodí i živý betlém.

Vyvrcholením kulturního podzimu v Bašce byl určitě koncert naší nejmladší zpěvačky, rockerky Ewy Farne, která se představila se svojí kapelou De Rocx minulou neděli návštěvníkům zcela zaplněného sálu kulturního domu Bašky. Koncert třinecké rodačky, žijící ve Vendryni publikum v Bašce přijalo s obrovským nadšením. Váží si, že tato mladá a nadějná celebrita, vystupující na koncertech ve velkých městech, halách, v pořadech České televize a rozhlasu i zahraničí neodmítla pořadatelům uskutečnit své koncertní vystoupení .Baška, tak byla jedním z mála míst našeho regionu, kde tato zpěvačka,studentka l. ročníku Gymnázia s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně v letošním roce vystoupila. V jejím podání na koncertě zazněly také její nejoblíbenější písně: Měls mě vůbec rád, Zapadlej krám,Ticho,La la laj a mnohé další. „Po skončeném vynikajícím koncertu, i když vyčerpána, neodmítla a desítkám, snad několika stovkám svých obdivovatelů a návštěvníků koncertu poskytla tolik žádaný svůj autogram. Její přístup k návštěvníkům byl opravdu nesmírně hezký, a až neuvěřitelně skromný. Vždyť zpěvačka,která v roce 2008 získala čtvrté místo v anketě Český Slavík v kategorii „Zpěvačka roku“ a třetí místo „ Zpěvačka roku“ v anketě Anděl Allianz se měla určitě snadnou možnost se z autogramiády omluvit, navíc , když následující den měla před sebou vystoupení v Praze v Domě umělců na benefičním koncertu „Kapka naděje. Přesto snad téměř hodinu neúnavně, s úsměvem a laskavostí neodmítla ani jednomu z těch, kteří čekali na její autogram.“, uvedl jeden z hlavních organizátorů koncertu v Bašce Josef Žák. Samozřejmě, že vynikající byla i kapela De Rocx,která vystoupila ve složení: Marcus Tran- kapelník, kytarista a zpěvák,Dave Csenge,basová kytara a zpěv,Eddy Fišer,kytara a Luki Boho, bicí. Na úspěchu koncertu má rovněž nemalou zásluhou vynikající frýdecko- místecký Mistr zvukař –Ivo Vlkoš. „ Příprava a vlastní organizace koncertu nebyla jednoduchá, chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhali, nebylo jich málo , s jejich pomocí a samozřejmě také podporou vedení obce se nám koncert opravdu vydařil. Laťku kulturních a společenských akcí,které jsme v letošním roce uskutečnili a ještě letos uskutečníme jsme si dali opravdu vysokou. Byl bych rád, kdybychom v nastoupeném trendu pokračovali i v příštím roce“, řekl další z hlavních organizátorů David Blahut z Kunčiček u Bašky. František Vaníček

Vánoční koncert vynikajícího houslisty Václava Hudečka a neméně skvělého pianisty profesora Petra Adamce doslova nadchl všechny ,kteří pondělní prosincový večer do posledního místa zaplnili sál kulturního domu v Bašce. „Snad od doby, kdy v Bašce na koncertech vystupoval, dnes již zesnulý český pěvec Eduard Haken, jsem se s podobnou neopakovatelnou atmosférou na koncertě vážné hudby v Bašce ještě nesetkal. Byl to zážitek, který všechny posluchače v sále nadchl. Nejvíce mě oslovilo uvedení skladby „Cikánské melodie op. č. 26“, hudebního skladatele Pablo de Sarasata, uvedl jeden z návštěvníků koncertu sbormistr bašského chrámového sboru Adolf Kolčář. A o tom,že také pořadatelé ,ale i návštěvníci koncertu připravili umělcům skvělé prostředí nejpřesvědčivěji vyjadřují slova, která Mistr Václav Hudeček vepsal do kroniky kulturního domu: „Baška je úžasná! Děkujeme všem za krásné a neopakovatelné přijetí.“ Byl to určitě šťastný nápad organizátorů koncertu zařadit po jeho skončení symbolický akt „křest stolních a nástěnných kalendářů Baška 2009. Mezi kmotry kalendáře byl nejenom starosta obce Břetislav Jasek a předsedkyně kulturní komise Stanislava Vítová, ale také interpret večera ,houslista Václav Hudeček. Tuto závěrečnou část večera zdařile moderovala Dajana Zápalková s Davidem Blahutem, členové kulturní komise obce Bašky. Myslím si, že v Bašce mohou být opravdu právem pyšní na to, že Václav Hudeček, žák nesmrtelného ruského houslisty Davida Oistracha,houslista koncertující na nejprestižnějších světových podiích s nejlepšími světovými orchestry svou účast na tomto symbolickém křtu bašťanských kalendářů neodmítl, ba naopak byl tím velmi potěšen. „ Jistě to bude patřit k událostem,které trvale zůstanou vepsána do bohaté kulturní historie Bašky,“ připomenul Zdeněk Pavlok, dlouholetý předseda Lašského pěveckého sboru a jeden z čestných hostů koncertu. F.V. - František Vaníček

lspsNěco z historie

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška byl založen roku 1952. Pan Adolf Kolčář byl jeho prvním dirigentem. Název byl určen podle národopisného prostředí - „Lašský smíšený pěvecký sbor“. První stránky historie sboru provází nejenom nadšení a zápal jeho členů, ale jsou tu i první úspěchy, ke kterým patří 4. místo v krajské soutěži pěveckých sborů z roku 1956. LSPS získává své příznivce i mezi hudebními skladateli, kteří mu věnují své skladby. Patří k nim prof. Jaroslav Křička, Pavel Bořkovec, Eduard Bartoník, František Marušan, Miloš Machek a celá řada dalších. Rádi vzpomeneme také školního inspektora a čestného člena sboru Čeňka Gardelku ze Skalice, který byl po dobu 10 let naším uměleckým patronem. K vrcholům činnosti sboru v minulém století patří období let 1976-1990, kdy si získává přízeň řady předních sólistů Národního divadla Praha, kteří společně se sborem vystupují na desítkách uměleckých vystoupeních např. v Domě umělců v Praze, v rozhlase, v televizním pořadu "Dobrá parta" nebo na Janáčkových slavnostech na Hukvaldech. V letech 1952 - 1991 nám byl obětavým dirigentem pan Adolf Kolčář, po něm se sboru ujímá s velkým zanícením pan Boris Hajdušek z Pržna, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava a šéfdirigent dechového orchestru Ferrum z Frýdlantu nad Ostravicí. Od října 1998 LSPS řídí velmi nadaná dirigentka Mgr. Janina Ptaková, spolu s Mgr. Věrou Ptakovou jako korepetitorkou při dělených zkouškách. Obě dojíždějí ke zkouškám a vystoupením sboru z Havířova. Jejich snaha přivést sbor na vyšší uměleckou úroveň se daří. Rozšířily nejen repertoár sboru, jsme rádi,že přicházejí také noví zpěváci.

A současnost

V současnosti má Lašský smíšený pěvecký sbor 39 aktivních členů, ovšem všichni zpěvuchtiví mají dveře stále otevřené. Sbormistryní je Mgr. Janina Ptaková z Havířova (od roku 1998). Členové LSPS vydali již dvě CD. První v květnu 2001 pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je zde zachyceno 26 skladeb našich skladatelů - Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany - i skladatelů zahraničních - P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta, G. F. Händela... Druhé CD bylo natočeno V říjnu 2005, opět pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je to dílko s vánoční tématikou, je na něm zachycena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře". V červnu 2009 bylo vydáno již třetí CD, a to s nahrávkou koled a České mše půlnoční pod názvem "Vánoční pralinky". V roce 2010 pořádal LSPS Mezinárodní festival pěveckých sborů.

Aktuální informace, včetně koncertů a fotografií, najdete na www.lsps.ic.cz

Turistický oddíl TOMPAS Vlci Tompas (Turistický Oddíl Mladých Průzkumníků a Stopařů)

Vlastní web: www.vlci.eu

Dětský turistický oddíl Vlci má téměř 25-ti letou tradicí. Nyní působíme v Bašce a v Ostravě. Dlouhodobě se věnujeme dětem ve věku od 7 do 15 let. Po dovršení 16 let nemusí děti z oddílu odcházet, ale v případě zájmu se mohou stát instruktory a pomáhat vedoucím s činností oddílu. Vedení oddílu se účastní pravidelných školení. *zdravotnický kurz *kurz pro hlavní vedoucí táborů *školení oddílových vedoucích a instruktorů *kurz hospodáře NNO a tábora Našim cílem je vytvořit takové prostředí pro děti, ve kterém by mohly smysluplně trávit svůj volný čas. Prostřednictvím různých her a soutěží se snažíme děti naučit mnohým praktickým dovednostem z oblasti přírody, tábornictví a turistiky. Děti mají možnost poznat nové kamarády a spolu s nimi prožívat zajímavá dobrodružství.

myslivciČinnost sdružení, které v Bašce působí od roku 1962, spočívá v ochraně a chovu zvěře. V současné době má 16 členů. Celoročně členové pečují o zvěř chovnou i hájenou, která žije v místních podmínkách. Ročně členové odpracují brigádně 100 h při ochraně životního prostředí, v lese pro JZD Palkovice a při údržbě Myslivecké chaty, která slouží jako místo setkávání členů sdružení.

Kontakt
Předseda sdružení: František Zboch, Hodoňovice 56, 739 01 Baška
Mobil: 732 946 521

Zahrádkářský svaz Český zahrádkářský svaz - ZO Baška Vznik této organizace je uváděn datem 1. října 1954, kdy se sešlo 28 nadšenců, kteří toto sdružení založili. Jeho členové, kterých je v současné době 101 (květen 2004) se spolupodílí na zvelebování obce nejen prostřednictvím přednášek a kurzů, ale především estetickou úpravou svých zahrádek, kterými přispívají ke zkrášlení obce. Členové organizace se se svými výpěstky (především ovocnářskými) zúčastňují regionálních, ale i celostátních výstav. Na na výstavě Hortikomplexu, která se konala v Olomouci se okres Frýdek – Místek umístil na čtvrtém místě. Na tom, že organizace je finančně soběstačná, má hlavní zásluhu vlastnictví objektu moštárny, která je využívána nejenom k výborovým schůzím, ale především tím, že zejména v podzimním období je zde poskytována možnost moštování ovoce. Ročně se zde zpracuje 20 - 30 tun ovoce. Pro členy organizace je poskytována 33 % sleva. Moštování je určeno i široké veřejnosti. Organizace, která je evidována při územní radě ve Frýdku - Místku, má působnost ve všech třech částech obce – Bašce, Hodoňovicích a Kunčičkách u Bašky, kde mají zastoupení mj. i ve čtyřech zahrádkářských osadách. K nejobětavějším členům organizace patří pan BOHUMÍR ŽÍDEK z Hodoňovic. Byl nejenom dlouholetým předsedou organizace, ale i dnes přes svůj věk (85) je prakticky u všeho, co se v organizaci děje. Byl několikrát oceněn řadou čestných uznání a diplomů - tím posledním bylo ocenění l. stupně, které obdržel od ČZS z Prahy. Kontakt Předseda organizace: Zdeněk Pácha, Kunčičky u Bašky 61 Telefon: 558 644 163 Mobil: 732 875 199 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Včelařský svaz

Včelařství obecně

Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti, který člověku přinášel v každé době prospěch. S vývojem lidské společnosti se měnilo i ohodnocení jednotlivých složek užitečnosti včel. S výrobou cukru klesl význam medu jako základního sladidla, s rozvojem petrochemie se přestal používat vosk ke svícení. Mimořádný význam včel spočívá také v opylovací činnosti v květech rostlinných druhů. Dneska je velice uznávaný už i propolis, což je pryskyřičná látka, kterou včely sbírají na pupenech listnatých stromů. V posledních letech se zjistilo, že má vynikající protivirové a protibakteriální působení. Co se týče medu, všechny druhy jsou zdravé. Světlé nektarové medy jsou lehce stravitelné, mají velké množství pylu a jsou vhodnější pro děti a starší lidi. Tmavé lesní medy jsou medovicového původu a obsahují velké množství silic stopových prvků.

Český svaz včelařů (ČSV)

Podle Miloslava Peroutky, který je tajemníkem ČSV, je Český svazu včelařů dobrovolné sdružení a v současné době má 49 tisíc členů, což je 97 % všech chovatelů včel v Česku. Po celém světě ale ubývá zájem o takovéto vědy. Proto se ČSV snaží vychovávat nové včelaře a vůbec lidi, kteří mají zájem o biologii a přírodu. V ČR je zhruba sto včelařských kroužků, které jsou svazem podporovány.

Včelařství v ČR

I když na tom není včelařství v Česku ve srovnání s okolními státy špatně, máme podle Peroutky silný podstav chovatelů i včelstev. Na dobré opylení bychom potřebovali asi 700 tisíc včelstev. V roce 2008 jich bylo zazimováno 520 tisíc a kvůli nepříznivé zimě třetina uhynula. Zjara byla k dispozici jen polovina včelstev potřebných k dobrému opylení, což je hlavní poslání včel. I včelařství prodělává celosvětovou krizi - v důsledku rozšíření parazitů i civilizačních změn ubývají včelstva a to je opravdu varující. Společnost si to ale uvědomuje a v mírném pásmu včelařství podporuje, aby byl dostatek nejen potravy, ale také aby byla zachována pestrost přírody. Na včely má negativní vliv řada faktorů - kromě moru také například vlnění, na kterém jsou založeny mobilní telefony, použití pesticidů v přírodě či výfukové plyny. Základní organizace Českého svazu včelařů v Bašce Baštečtí včelaři byli do roku 1951 členy ZO ČSV v Dobré, hodoňovičtí a kunčičtí včelaři ale byli organizování v Místku. Až v roce 1951 na návrh včelařů z Bašky vytvořily tyto tři obce po dohodě samostatnou organizaci –

Základní organizaci českého svazu včelařů Baška.

Zakládajícími členy z Bašky byli: Bohumír Jakeš, Vilém Saniter, Ladislav Pastorek z  Kunčiček: Rudolf Fiža z Hodoňovic: Alfons Bača, Josef Svoboda Vzniklá organizace měla 55 členů s 226 včelstvy. Prvním předsedou byl zvolen Bohumír Jakeš.

Současný výbor ZO ČSV pracuje v tomto složení:

Předseda: Martin Carbol Jednatel: Karel Kolčář Pokladník: Jiří Marek Zdravotník: Pavel Kowalczyk Členové výboru: Radomír Kubaň, Petr Kolář, Josef Novobílský, Josef Saniter, Jiří Kaňok Nejvíce členů měla ZO ČSV Baška v roce 1969, a to 73, největší počet včelstev pak byl zaregistrován v organizaci v roce 1987 – a sice 351. Hned nato ale byl rok 1970 pro včelaře v obci tragický, zaznamenali úhyn sta včelstev. Včelaři společně se zahrádkáři vždy patřili k velice činným organizacím v obci. Pořádali Včelařsko-zahradkářské plesy, na kterých zahrádkáři představovali své úspěšné výpěstky ovoce a zeleniny, včelaři zase věnovali med do tomboly. Na tuto velice pěknou tradicí plesů navázala Včelařsko-zahradkářská výstava v Kulturním domě v Bašce (6.- 8.10. 2006). Bylo zde možné zhlédnout včelařské pomůcky historické, ale i ty, s kterými pracují včelaři v dnešní době. Mnozí návštěvníci okusili nabízenou medovinu, ke koupi byl i med. Zahrádkáři se zase pochlubili svými nádherným a mnohdy neobvyklým tvary, velikostmi a vybarvením u ovoce a zeleniny, které sklidili na svých zahrádkách. Nemohu nevzpomenout dlouholetého předsedu ZO a OV ČSV Josefa Svobodu z Hodoňovic, který včelařstvím doslova žil, věnoval mu každou svoji volnou chvilku. Své celoživotní zkušenosti s prací se včelami se snažil předávat i mladé generaci. Organizoval, a samozřejmě se i zúčastňoval, Letních včelařských táborů, na které mládež hned tak nezapomněla. Současný předseda ZO ČSV Baška Martin Carbol se rovněž snaží mladým přiblížit svět ve včelím společenství. Pořádá na základních školách besedy, na kterých žáky seznamuje s životem včel v úlu, vysvětluje jejich význam v přírodě. Nadšení mladí posluchači mohou okusit pravý med, zhotovit si svíčky z včelího vosku, což je pro ně jistě velký zážitek.

Co říci závěrem?

VČELA patří mezi celospolečensky uznávaný hmyz, je státem uznána za hospodářského živočicha a je chráněna zákonem.Lidé si včely stále více váží, již dobře vědí, že více jak 1/3 potravin zdravé výživy na celém světě opyluje právě nenahraditelný opylovač a tím je včela medonosná. Včelaři jsou jistě skvělí lidé, kteří jsou tak v přímém kontaktu s přírodou a pozorují její úžasné souvislosti.Je jistě potěšující, že takové lidi máme i v naší obci, že víme, kde si můžeme zakoupit tak zdravý med či jiné včelí produkty. Věřím, že ti nejzapálenější z nich si jistě dokáží vychovat své pokračovatele.

Holubářský svaz

ČMS chovatelů poštovních holubů- ZO Baška

První písemně doložený záznam o založení tohoto spolku je z roku 1942. K jeho zakladatelům patřil mimo jiné i slezský básník a spisovatel FRAN SMĚJA, který v období let 1940-1945 žil spolu se svou rodinou v Bašce. V současné době má tento zájmový spolek 27 členů. Organizace je součástí Oblastního sdružení REGION BESKYDY, které zahrnuje 19 základních organizací na území bývalých okresů Frýdek - Místek, Nový Jičín a Vsetín. ZO Baška patří mezi největší, a to jak počtem svých členů, tak i soutěžními výsledky, které se svými holuby dosahují. Klubovna ZO se nachází v prostoru parkoviště pod přehradou. Oblastní sdružení vlastní dopravní prostředek MAN s vlekem o kapacitě 7 200 ks, který je využíván k přepravě holubů k jednotlivým závodům. Každoročně se naši členové zúčastní cca 30 závodů pro staré holuby a 5 závodů holoubat od Jihlavy až po belgické Ostende (1 100 km). K nejúspěšnějším členům v roce 2003 patřili bratři SRNÍČKOVÉ, mistři ZO v kategorii starých holubů a MILAN PETER v kategorii holoubat. V zimním období, kdy se nezávodí, se členové věnují organizaci výstavní činnosti a zároveň se výstav také účastní. V roce 2003 pořádala ZO výstavu poštovních holubů pásma „SEVER“, na které byli vystaveni nejúspěšnější holubi Severní Moravy. předseda organizace: František Carbol, Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška mobil: 603 847 943 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace o poštovních holubech si můžete vyhledat na adrese: www.postovniholub.cz