Novinky

Drážní doprava

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje drážní dopravy vyzývá k podání návrhu připomínek k jízdnímu řádu. Které mohou být zaneseny do nového jízdního řádu s platnosti 2017/2018. Připomínky k návrhům jízdního řádu můžete podávat nejlépe písemně na Obecní úřad Baška nejpozději do 12. 7. 2017.

pdfNávrh jízdních řádu drážní dopravy 2017/2018 - kompletní3.61 MB
pdfCD-Navrh-jizdni-rady-2017-2018.pdf318 KB

MHD

Hned na začátku je nezbytné uvést, že vedení obce není autorem JŘ MHD a rovněž nepožadovala dneska tolik diskutované úpravy JŘ. Příprava JŘ MHD, popřípadě jejich úpravy, jsou především v rukou objednavatele - tedy Magistrát města Frýdku –Místku (Odbor dopravy a siln. hospodářství) a poskytovatele tedy ČSAD Frýdek-Místek.

Organizace Podané ruce - osobní asistence aktuálně hledá pracovnici na pozici Osobní asistentka v sociálních službách s místem výkonu práce v Bašce.

ZS-Baska1. září v 8.15 hodin začalo v Základní škole v Bašce první zvonění ve školním roce 2016 - 2017. Škola se hemžila rozvernými žáky, ale i rodiči, kteří dovedli především své malé ratolesti – prvňáčky - do třídy. Přece jen je to veliká událost v životě dítěte, ale i rodiny, kdy začnou nové povinnosti, úkoly.

I letos uspořádal Seniorklub Baška pro své členy a hosty Přátelský večírek, který se konal v pátek 8. dubna 2016 od 15 hodin v místním kulturním domě.

CEZ_nadaceZásluhou Lašského smíšeného pěveckého sboru byla radou Nadace ČEZ schválena finanční částka 150 000 Kč k úhradě nákladů spojených s organizací Mezinárodního pěveckého festivalu - k 100. výročí nedožitých narozenin českého pěvce Eduarda Hakena. Nyní už jen popřát aby organizace festivalu a samotný festival dopadl stejně dobře.

Dlouholetý kronikář obce, hodoňovický knihovník, autor několika velmi zdařilých publikací,ale také jeden z těch, který se významně podílel na vytvoření stále expozice „Baška- včera- dnes a zítra“,umístěné v budově OÚ v Bašce, se v březnu letošního roku dožil svého významného životního jubilea. Budete- li procházet jednou z místních části Bašky- Hodoňovicemi, do roku 1960 samostatné obce, určitě si všimnete, že se v jejich pomyslném středu nachází nejenom kostel Panny Marie, , známá a vyhledávána restaurace U Čendy s aktivním „Čenda spolkem“,hasičská zbrojnice, salesiánský dům,ale také budova bývalé hodoňovické školy. V současnosti se zde nachází také nová hodoňovická knihovna,která svým vybavením, patří k chloubám obce. Na jejím otevření, v září roku 2008, má zásluhu nejenom vedení obce a hodoňovický osadní výbor, ale také její knihovník. Zdeněk Kavka. Dokládá to i skutečnost, že knihovna byla při svém otevření ,na návrh starosty Bašky ing. Břetislava Jaska, po schválení Zastupitelstvem Obce Baška pojmenována KAVKOVA KNIHOVNA-BAŠKA- HODOŇOVICE. Při ohlédnutí do osmdesátých let minulého století nelze nevzpomenout také skutečnost, že to byla především zásluha jubilanta ,která přispěla k tomu, že se v Hodoňovicích podařilo zrušit nesmyslný zákaz výstavby rodinných domků,který pro tuto část obce platil od počátku šedesátých let. „První stavby rodinných domků po zrušení tohoto zákazu výstavby jsou domky Libora Pastorka a Heleny Kamírové a dalších.Obnovení výstavby v Hodoňovicích v roce 1985 považuji za obrovský úspěch.Vždyť právě tento zákaz byl tehdy důvodem odchodu mnoha mladých rodin z Hodoňovic. Podařilo se mi v roce 1983 zjistit na tehdejším KNV v Ostravě, že zákon o výstavbě rodinných domků byl již v tu dobu více než rok zrušen, ale v Hodoňovicích se stavět stále nesmělo- .Pracovníci MNV v Bašce o tom nevěděli, nebo snad ani neměli zájem se to dovědět , nevím,“ zavzpomínal Zdeněk Kavka, který ,i když nestraník, byl také předsedou komise pro výstavbu v obci. Nelze nezmínit také další aktivity ing. Zdeňka Kavky,kterou byla práce koordinátora zpracování nového územního plánu Obce Baška /1992-1995/. Byl také autor několika velice úspěšných výstav zachycujících minulost i současnost obce,ve které kde žije se svou rodinou již od roku 1975. I když Zdeněk Kavka ,vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se rozhodl letos v dubnu ukončil činnost knihovníka hodoňovické knihovny ,jistě však bude ještě nadále svými bohatými zkušenostmi, radou i pomocí se podílet na životě Bašky. F.V.  Výstava pořádána ve velké zasedací místnosti OÚ v Bašce v květnu 2005-, u příležitosti 60. výročí OSVOBOZENÍ. Za stolem. Ing. Zdeněk Kavka,dále zleva: D.Šnytová,V. Šimková,V. Plucnarová, B. Židek: foto archiv OÚ Baška

BAŠKA - Mezi několika desítkami pracovnic veřejné správy, které svou kaž­dodenní činností uvádějí ideu e-governmentu v praktický život a našly odvahu přihlásit se do soutěže vyhlášené Czech Pointem o nejsympatičtější dívku, byla i Petra Ferfecká z Obecního úřadu v Bašce. V průběhu měsíce září byla možnost dávat své hlasy všem přihlášeným do soutěže prostřednictvím internetových stránek. Byly zde k nahlédnutí nejenom jejich fotografie, věk, odbornost, pracoviště i koníčky jejich zájmů. Po ukončení hlasování bylo 14 z nich, které získaly největší počet hlasů, vybráno k účasti na závěrečné části soutěže, kde se mělo rozhodnout o vítězce soutěže. Mezi pozvanými byla k svému velikému překvapení i Petra Ferfecká. Slavnostní galavečer se konal v pondělí 5. října v prostorách brněnského výstaviště. Jeho vyvrcholením byla volba „Miss Czech POINT” a předávání Zlatých eGonů nejlep­ším pracovištím Czech POINTU. Záštitu nad slavnostním večerem převzal ministr vnitra Pecina, mezi hosty byl i jeho předchůdce Ivan Langer. Soutěž hodnotila porota, ve které byli: brněnský primátor Roman Onderka, Jindřich Kolář z ministerstva vnitra, Zdeněk Dutý ze společnosti Telefónika O2, Petr Stiegler z České pošty a exministr Karel Březina. „Všechny, které jsme se závěrečného klání zúčastnily, jsme soutěžily ve znalostech a rychlosti psaní na počítači, tak trochu s nádechem recese byla soutěž v rychlosti razítkování, ale rozhodující určitě byl náš rozhovor a naše odpovědi na odborné otázky, které nám kladli členové poroty," Uvedla Petra Ferfecká, která se netajila tím, že je s výsledkem svého umístění v soutěži překvapena a velice ji to těší. Radost z úspěchu své pracovnice měl i starosta obce Břetislav Jasek i všichni její spolupracovníci na OÚ v Bašce. A jaké byly konečné výsledky soutěže? Titul Miss Czech POINT 2009 a korunku pro královnu si z Brna odváží Kateřina Novotná z Magistrátu města České Budějovice, 1. vicemiss se stala Lenka Hubertová z Městkého úřadu v Hlučíně, 2. vicemiss byla zvolena Petra Ferfecká z Obecního úřadu Baška. Petra Ferfecká svou odvahou přihlásit se do této soutěže, ale také svými znalostmi i příjemným vystupováním dokázala, že i soutěžící z menších obcí mohou v náročné konkurenci desítek zástupců mnoha pracovišť z celé naší republiky se ctí obstát. Petra Ferfecká reprezentovala úspěšně nejenom Bašku, ale celý náš region. Určitě si zaslouží naše blahopřání.

Předsedou i jedním z vynikajících sólistů, ale především skutečnou duší sboru je jeho současný předseda Michal Válek. Sboru, který již více než padesát pět let šíří krásu sborového zpěvu nejenom v Bašce, ale i na mnoha místech naší vlasti. Tento jeden z hlavních protagonistů sboru však nerad připomíná jen bohatou historii sboru, ale raději hovoří o tom, jaké záměry má sbor před sebou. „Ohlédnutí nad dosavadní bohatou činností sboru by bylo možná jen nostalgickou vzpomínkou. Nemohu však přesto nepřipomenout smutnou událost, která v tyto dny všechny členy sboru velice zarmoutila. Bylo jím úmrtí Borise Hajduška , dlouholetého dirigenta Velkého dechového orchestru Ferrum ve Frýdlantě nad Ostravicí, ale také sbormistra našeho pěveckého sboru, který sbormistrovskou taktovku převzal v roce 1991 po prvním dirigentu Adolfu Kolčářovi. Sbor vedl ve velmi složitém a nelehkém období až do svého onemocnění v roce 1998. S úctou a láskou na jeho obětavé působení v našem sboru budeme vzpomínat. V současnosti se však sbor velice intenzivně připravuje na to, čím zpěváci sboru, především zásluhou své dirigentky Mgr. Janiny Ptakové , v příštích měsících osloví nejenom občany Bašky, ale také širší veřejnost. Určitě toho nebude málo“, uvedl Michal Válek. Možná, že se to bude pro mnohé příznivce sborového zpěvu zdát téměř nepochopitelné. Vždyť asi je jen málo pěveckých těles, které se mohou pyšnit tím, že se jim v poslední době podařilo získat finanční prostředky k zakoupení a ušití nového oblečení pro své sbory. Částku 165 000 Kč k jejich úhradě již náš sbor má a šaty se šijí. Přispělo k tomu především prvenství sboru v 7. ročníku soutěže „Prazdroj lidem“,vyhlášeném a financovaném Plzeňským Prazdrojem, ale i dotace z finančního rozpočtu obce Baška. V novém oblečení se členové sboru představí na Slavnostním koncertu, který zpěváci plánují na neděli 25. října do sálu kulturního domu Bašky. Další příjemné překvapení pro příznivce sboru bude vydání již třetího CD s vánoční tématikou, které po několika měsíčním nácviku zakončeném třídenním soustředěním pěveckého sboru na chatě v Malenovicích jeho členové připravili. Posluchači připravovaného CD se mohou těšit nejenom na „Českou mši půlnoční“ Jana Jakuba Ryby, ale i směs vánočních koled v podání Lašského smíšeného sboru, za hudebního doprovodu orchestru ZUŠ z Frýdku- Místku s dirigentem Borisem Hajduškem. Určitě obohacením nového CD budou i koledy, které na tomto nosiči zazní v podání dětského pěveckého sboru Hlásek ze ZŠ Žákovská z Havířova, který vede dirigentka Dana Kusinová. Toto CD , které v závěru měsíce června oba sbory nahrály v ostravském rozhlasovém studiu chtějí symbolicky uvést v život u příležitosti letošního vánočního koncertu , který sbor uskuteční v kostele sv. Václava v Bašce.Zcela jistě nebudou mezi čestnými hosty tohoto slavnostního aktu chybět zástupci mimořádně štědrého sponzora, bez jehož finanční podpory by nové CD nebylo. „Sbor pro letošní období předvánoční a vánoční připravuje také několik koncertů, především v chrámech našeho regionu. Mohu říci, že o naše vystoupení je značný zájem, budeme-li přesto chtít vyhovět všem, nebude to snadné. Vyžádá si to nemalou obětavost od všech našich zpěváků, ale jsem přesvědčen, že podobně jako v minulých letech , stejně i letos přispějeme svými koncerty k sváteční atmosféře vánočních dnů“, uvedl jeden z nejstarších členů sboru Josef Gara z Kunčiček u Bašky. Vyvrcholením naší činnosti v prvním pololetí příštího roku by mělo být pořádání Mezinárodního pěveckého festivalu, který bychom chtěli v Bašce uskutečnit v květnu 2010. V roce,kdy si široká kulturní veřejnost připomene 100.výročí nedožitých narozenin českého pěvce Eduarda Hakena, vynikajícího sólisty Národního divadla Praha, se kterým náš sbor měl tu čest   mnohokráte na společných koncertech vystupovat. Eduard Haken je však také čestným občanem obce Bašky , byl to kraj hudebního géniavLeoše Janáčka i slezského barda Petra Bezruče ,který si velice oblíbil a rád do našeho kraje i se svou paní k uměleckým vystoupením přijížděl. Na tento festival bychom rádi pozvali i zahraniční pěvecké sbory, především náš partnerský sbor Meja z Lužice, Lužičtí Srbové , slovanská národností menšina žijící v okolí Budyšína v Německu nás oslovuje svou nezlomnou snahou o udržení své slovanské identity. CChtěli bychom rovněž pozvat některý slovenský a polský pěvecký sbor, ale i pěvecký sbor z Třebíče z města, ke kterému nás váže mnohaleté přátelství. Byli bychom velice rádi,kdyby naše pozvání přijal i pěvecký sbor z Kraslic, kde jsme loni o vánocích byli jeho hosty a měli v Kraslicích společný koncert. Určitě to nebude pro nás snadné ani organizačně, ani s finančně. Vždyť tak náročný festival se ještě v minulosti v Bašce nekonal. Velice nás potěšilo, že svou účast na tomto festivalu nám přislíbila PhDr. Marie Hakenová- Ulrichová i její manžel akademický malíř Jindřich Ulrich. Vše zatím upřesňujeme, ale jsem přesvědčen, že s pomocí naší obce a sponzorů, ale i s podporou vedení Severomoravského kraje i Ministerstva kultury České republiky se nám podaří tuto odvážnou myšlenku realizovat . Osobnost vzácného člověka, pěvce Eduarda Hakena i jeho manželky vynikající herečky a filmové umělkyně Marie Hakenové-Glázrové nás zavazuje k tomu, abychom tento náročný cíl společnými silami zvládli,“uvedl předseda sboru Michal Válek. F. V. František Vaníček

První letošní vystoupení se uskutečnilo v lednu, kdy se sbor představil v sále kulturního domu Bašky v programu 8. společenského plesu obce Baška. Následovalo vystoupení na červnovém mezinárodním pěveckém festivalu Festa Musicale v Olomouci, na kterém se sbor umístil na bronzovém místě a neméně úspěšné bylo vystoupení na podzimním festivalu v Českém Těšíně. S mimořádně příznivým ohlasem se rovněž setkaly letošní vánoční koncerty sboru nejenom na frýdeckém zámku, v kostele ve Skalici a kapli v Hodoňovicích, ale také v Čechách v městě Luby u Chebu a v Kraslicích. „Také pro rok 2009 a 2010 sbor připravuje nejenom další koncerty, ale vydání již třetího CD LSPS. V roce 2010 si pak především budeme chtít důstojně připomenout sté výročí nedožitých narozenin čestného občana Bašky, českého pěvce a přítele našeho sboru a vzácného člověka Eduarda Hakena. Stejně tak jako naše již 25 let trvající přátelství s nejstarším lužickým pěveckým sborem Meja z Radwora u Budyšína,“ řekl předseda sboru Michal Válek. (fv)