Novinky

Zatímco květen a červen představuje pro některé studenty přípravu na zkoušku z dospělosti, mladí rybáři z Bašky se aktivně zapojují do rybářského soutěžení. Místní organizace Frýdek Místek, ve které je organizovaná i baštecká skupina rybářů, každoročně pořádá pro mladé rybáře celkem tři závody na svěřených revírech Olešná a Baška.

Milí rodiče,

dovolujeme si vás informovat o projektu Moravskoslezského kraje "Rodinné pasy", který poskytuje slevy na produkty i služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod. napříč celou republikou.

Autokempu Baška se na základě provedené kontroly komisaři přiděluje kategorie "tři hvězdičky" z pěti možných. Následně byl vydán certifikát a samolepka, která bude umístěna v recepci autokempu.

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové pondělí. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.

V souvislosti se zahájením rekonstrukce a výstavby nové školy bylo nutné provést přechodné dopravní značení z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních krajských komunikacích II/477 a III/48425. Uzavřen bude chodník kolem budovy bývalé pošty, doplněny přechody a snížena rychlost na 30 km/hod.

Občany, kteří se chystají provádět činnost spojenou se zemními pracemi, například stavbu či rekonstrukci domu, kopání studny nebo hlubokou orbu na zemědělských pozemcích, upozorňujeme na možnost vyžádat si zdarma "Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí společnosti CETIN"  na internetové adrese www.cetin.cz.

Občané naši obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit životní prostředí. V loňském roce bylo občany recyklováno 57 kusů televizí, 139 kusů PC monitoru a 929 kg drobného elektrozařízení. 

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci 168 televizí, 68 monitorů a 755,00 kg drobného elektra.

Stále ještě mají lidé šanci vyhrát zbrusu nový tablet. Ještě měsíc totiž zbývá do konce soutěže Sbírej a vyhraj, kterou před časem vyhlásila nezisková organizace ASEKOL. Stačí přinést pět starých spotřebičů na sběrný dvůr, udělat tak dobrý skutek a ještě být odměněn. Celý článek zde.

V pondělí 9. února 2015 v 8.00 se otevírá Dětské centrum "U skřítků" v Hododoňovicích. Možná znáte, tak jako já, chvíle stresu, kdy s malým dítětem musíte navštívit úřady, svého lékaře, nakoupit, uklidit atd. anebo si prostě potřebujete jen odpočinout. Nejen pro tyto situace Vám nabízím kvalifikované pravidelné nebo nepravidelné hlídání dětí, které ještě nechodí do mateřské školy, a to již od 1 roku věku do 6-ti let. Naše "Pidiškolička" je dětský koutek s každodenním výchovně - vzdělávacím programem pro nejmenší.