Železniční doprava zaznamenává v posledních letech téměř po celé Evropě nebývalý boom. Na jedné straně je toto zapříčiněno přetíženými silničními komunikacemi, komplikacemi s parkováním ve městech a také postupně, ale stále více a více i ekologickým povědomím. Tyto skutečnosti ale zpravidla samy o sobě nepostačují k tomu, aby cestující začali využívat vlaky více než doposud. Žijeme v 21. století a železnice budovaná v 19. století moderním potřebám nevyhovuje. A proto se v posledních letech všude v Evropě zásadním způsobem mění, k čemuž pomáhají četné dotační programy Evropské unie, která železniční dopravu významně podporuje. Příměstská doprava je postupně reorganizována na rychlý kapacitní systém provozovaný v pravidelném intervalu, na který jsou cestující přivážení návaznými autobusovými linkami, případně vlastními auty nebo jízdními koly. Vozidla jsou moderní, pohodlná, odpovídající kultuře cestování dnešní doby. Jsou zřizovány nové zastávky nebo jsou překládány staré do nových poloh tak, aby se minimalizovaly docházkové vzdálenosti pro co největší počet cestujících.

 V České republice nestojíme rozhodně stranou tohoto procesu. Nejen v okolí Prahy, ale již několik let i na Ostravsku je rozvíjen systém taktové příměstské železniční dopravy Esko, samozřejmostí je jeho tarifní začlenění do krajského integrovaného dopravního systému ODIS. V současné době je v soudobých podmínkách provozována moderní příměstská železniční doprava na linkách S1/R1 mezi Opavou, Ostravou, Havířovem a Českým Těšínem a S2 mezi Studénkou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Třincem a Mosty u Jablunkova. Na linkách jezdí nové elektrické jednotky Cityelefant, vlaky zastavují na rekonstruovaných zastávkách včetně nedávno zcela nové zastávky Třinec-centrum nacházející se přímo v centrální části nového Třince.

Na pořadu je nyní modernizace trati z Ostravy přes Frýdek-Místek dále jak na Ostravici, tak ve směru do Valašského Meziříčí, o níž se důrazně zasazuje Moravskoslezský kraj. Cílem je samozřejmě i elektrizace co největšího úseku ve směru od Ostravy. Již v současné době však disponuje vlastník drážní infrastruktury, Správa železniční dopravní cesty, „evropskými“ finančními prostředky, které využije pro dílčí modernizaci úseku mezi Frýdkem-Místkem a Ostravicí, resp. mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Valašským Meziříčím. Po opravě zde bude možné jezdit rychlostí 100 - 120 km/h, na některých zastávkách dojde k rekonstrukci nástupišť a k instalaci moderního hlasového i vizuálního informačního systému a bude instalováno nové zabezpečovací zařízení.

Při této příležitosti se zde nabízí využít těchto existujících finančních prostředků k realizaci rámcového záměru Moravskoslezského kraje, zakotveného v Plánu dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, a to k přeložení zastávky Baška přímo do centra obce, do bezprostřední blízkosti přejezdu u obecního úřadu, tj. tam, kde se nachází rovněž centrální autobusová zastávka a kam to má většina obyvatel nejblíže. Tedy přesně v duchu současných trendů přibližování železnice občanům. Nezanedbatelným je v tomto případě i fakt, že celá stavba nebude vyžadovat žádných finančních prostředků jak obce, tak i kraje. Nové nástupiště vybavené moderní krytou prosklenou čekárnou, jak je obvyklé u podobných staveb v jiných obcích, by bylo naústěno přímo do zabezpečeného přejezdu.

Financování veřejné osobní dopravy není levnou záležitostí a částka k jejímu zajištění představuje významnou část krajského rozpočtu. Je proto logické využívat jakýchkoliv možností, které mohou veřejnou dopravu zatraktivnit a tím snížit potřebu provozních dotací. Vzhledem k tomu, že se jedná o trať s jasnou perspektivou, budou mít občané či návštěvníci obce Baška garantováno kvalitní celotýdenní spojení nejen do sousedního Frýdku-Místku, ale také do Frýdlantu nad Ostravicí a samozřejmě do krajského města Ostravy s vazbou na další dopravu.

Přestože je nám známo, že v květnu 2013 se zastupitelstvo obce Baška vyjádřilo k možnému přeložení zastávky negativně, jsme přesvědčeni, že se tak stalo na základě neúplných a nepřesných informací poskytnutých investorem a projektantem. Proto zástupci Moravskoslezského kraje a potažmo společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., která spravuje krajský integrovaný dopravní systém ODIS, požádali vedení obce Baška, aby mohla být záležitost ještě jednou předložena k projednání s tím, že občané Bašky budou pozváni v první polovině měsíce září na veřejné představení záměru včetně vizualizace možného řešení, kterého se zúčastní zástupci Moravskoslezského kraje, Správy železniční dopravní cesty, projektanta a Koordinátora ODIS, současně proběhne k předmětné záležitosti anketní průzkum ve vlacích.

Ing. Aleš Stejskal
jednatel společnosti
Koordinátor ODIS s.r.o.

Více se dozvíte na Setkání s občany, které se uskuteční ve středu 11. září 2013 od 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Bašce.

Joomla SEF URLs by Artio