Seniorklub Baška

Jednou z velmi aktivních zájmových organizací vytvořených po roce 1989 je SENIORKLUB BAŠKA. Vznikl na jeho Ustavující schůzi 15. září 1995. Sdružení, u jehož zrodu byli p. Zděňka Slaninová, Iva Pobudová, Miroslav Foldyna a mnoho dalších občanů z Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky. Hlavním smyslem Seniorklubu je vytvářet pestrou nabídku kulturně - společenského vyžití, především seniorům a seniorkám ze všech tří části obce.Prvním předsedou byl zvolen PhDr. ALFONS BŘEZINA, který po dvou letech svého působení ze zdravotních důvodů z této funkce odstupuje a na jeho místo byla zvolena p. IVA POBUDOVÁ, která je předsedkyní  až do dnešních dnů (2004).Díky vstřícnému přístupu vedení obce Baška mají senioři k dispozici hezké prostory bývalého Schindlerova mlýna v Kunčičkách u Bašky, kde se mohou  pravidelně scházet. Jsou to zpravidla již tradiční „úterky“, kdy se většina jejich aktivit realizuje. Za své již téměř desetileté působení členové klubu prokázali, že patří k nejaktivnějším zájmovým sdružením v obci.O tom, že se „seniorské úterky“ líbí a lidé sem chodí rádi, dokládají i milé verše, které výbor SENIORKLUBU obdržel od svých členů manželů Jaromíry a Rudolfa Blahutových (1997):Milí obecní a seniorklubu výboři,Vy jste víc než doktoři!Nebudeme už trudně vzdychat a svá léta jen počítat,Ale do „mlýna“ budeme vždy rádi pospíchat.Divadla a také zájezdy přidají nám mnohé radosti.Srdce jste nám potěšili, štěstí moc tím způsobili…Zásluhou celé řady jeho obětavých členů si činnost tohoto klubu získává uznání, zájem i pochopení široké veřejnosti. Výčet aktivit, kterými oslovují veřejnost by byl velmi obsáhlý. Patří k nim nejenom tradiční autobusové zájezdy do ostravského divadla, ale také zájezdy za poznáním krás naší vlasti, besedy, přednášky, oslavy svátku matek, tradiční smažení vaječiny a rozhodně nelze nezmínit PAPUČOVÉ BÁLY, které se pro velký zájem i z okolních klubů konají vždy v Kulturním domě Bašky.Samostatnou kapitolou jsou  již po mnoho let  turistické vycházky do nejrůznějších míst našeho kraje. Iniciátorem a  jejich organizátorem je  již po mnoho let pan p. BEDŘICH  ŠNYTA z Hodoňovic.Uznání a ocenění za svou obětavou, nezištnou činnost si zaslouží i celá řada dalších členů - jako např. Drahomíra Šnytová, Věra Válková, Věra Šárková, Božena Jakešová a určitě ještě mnoho dalších. Vždyť svou zájmovou práci vykonávají s myšlenkou: PRO RADOST SOBĚ I DRUHÝM. V současné době  má Seniorklub Baška 135 členů.Přijďte i Vy členové bašťanského Seniorklubu se těší i na Vás!předsedkyně Seniorklubu: p. Iva Pobudová, Kunčičky u Bašky 30

Joomla SEF URLs by Artio