scitani-lidu-2011Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Jak se budeme sčítat

Distribuce sčítacích formulářů

Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.

Kdo je sčítacím komisařem v místě mého bydliště? Zde najdete v průběhu sčítání odkaz na seznam sčítacích komisařů.

Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky.

Vyplnění formulářů

Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím nepřekládejte.

Seznam sčítacích formulářů:

  • Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou osobu.
  • Bytový list - vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden byt jeden formulář.
  • Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům - za jeden dům jeden formulář.

Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky.

Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje.

Sběr vyplněných formulářů

Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:

  • předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá
  • zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu
  • nebo je vyplníte elektronicky
  • osobně odevzdáte na poště

Koho se sčítání týká

Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011  a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.

Kdo sčítání provádí

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad.

Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva – ministerstvo vnitra (např. osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci na území České republiky a v zahraničí), zahraničních věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí) a spravedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních a ve vazbě).

Zdroj: www.scitani.cz

Více informací na www.scitani.cz

Joomla SEF URLs by Artio