Sakrální památky v Bašce

Kostel sv. Václava

Římskokatolický kostel sv. Václava v Bašce byl vystavěn v letech 1932 –1933 v období hluboké hospodářské krize podle plánů pražského architekta Adolfa Brzotického. Ten vyhotovil plány kostela zcela zdarma. Stavbu s celkovým rozpočtem 400 000 Kč vedl stavitel František Luzar z Kout u Hlučína. Největší měrou se na vybudování kostela podíleli tehdejší členové Kostelní jednoty sv. Václava v Bašce. V jejím čele byl kněz, profesor, senátor Jan Rýpar z Opavy. Největším finančním příspěvkem na výstavbu kostela přispěl sám vratislavský kardinál Adolf Bertram. Velká slavnost k uskutečnění svěcení základního kamene se v Bašce konala 5. června 1932. Svěcení základního kamene provedl děkan P. Brabec z Dobré za asistence skalického faráře Josefa Nikla. Stavba kostela byla dokončena v srpnu 1933 a 22. října téhož roku se konalo jeho slavnostní vysvěcení ke cti a chvále sv. Václava. Slavnostní vysvěcení vykonal P. J. Weismann, prelát a delegát arcibiskupa vratislavského. Pozice: X: 49° 38' 39.13" Y: 18° 22' 13.76"

Husův dům

Byl vystavěn v Bašce nákladem věřících z Bašky, Kunčiček, Hodoňovic, Pržna, Starého Města a českobratrského faráře Alexandra Winklera z Frýdku. Slavnostní otevření se konalo 8. září 1929. Výrazná obdélná jednolodní stavba s vysokým trojúhelným štítem. Vrchol štítu kdysi zdobil husitský kalich. Loď domu (modlitebny) prosvětlují na severní i jižní fasádě tři vysoká obdélná okna. Nároží budovy zpevňují a člení pilíře z režných cihel. Před západní fasádu je předsunuta drobná vstupní předsíň. Kolem budovy se doposud zachoval původní litinový plot. Počátkem 90. let 20. stol. opraven alespoň štít budovy. Pozice: X: 49° 38' 45.78" Y: 18° 22' 20.86"

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého je vzácnou a jednou z nejstarších sakrálních památek v Bašce. Do pískovce ji vytesal v roce 1837 lidový sochař Garba. Ten bydlel v Bašce na Dřevjaném kopci (místní část obce východně od centra), kde až do poloviny 90. let 20. století socha na parcele č. 1238 také stávala. V roce 1997 byla se souhlasem Ministerstva kultury České republiky provedená odborná restaurace sochy a zároveň její přemístění do centra obce ke kostelu sv. Václava. Tam byla 9. května 1997 znovu slavnostně vysvěcena biskupem ostravsko-opavského biskupství Františkem Václavem Lobkowiczem. Pozice: X: 49° 38' 38.33" Y: 18° 22' 13.21"

Kaple Panny Marie v Hodoňovicích

Budova kaple patří k nejstarším v obci. Byla postavena v letech 1873 - 1875. Náklady na její stavbu činily celkem 5 970 zlatých a 73 krejcarů, což představuje na svou dobu nemalou částku. Na úhradě se podíleli nejenom dárci z Hodoňovic, ale i celá řada občanů z Bašky, Kunčiček u Bašky, Frýdku, Místku a mnoha dalších míst. O 10 let později, v roce 1885, byl u kaple zřízen hřbitov, který byl v roce 1910 a 2003 rozšířen. Svépomocí bylo v posledních letech provedeno zrestaurování oltáře, ze sbírek farníků se pořídily 2 vitrážní okna, nové lavice a výměna střechy kaple. Vedle darů farníků a různých dalších institucí na tuto opravu uvolnil částku 300 tis. Kč Obecní úřad Baška. Významnou kapitolu v historii kaple i duchovním životě v Hodoňovicích, znamenal příchod saleziánské řeholní komunity (Saleziání Dona Boska). Jejich činnost byla nejbohatší v letech 1944 - 1950 a 1990 - 1996, kdy Saleziáni v Hodoňovicích trvale sídlili ve vlastními silami vybudovaném objektu (1943 - 1944) poblíž kaple. Kaple Panny Marie Drobná sakrální stavba na jižním okraji obce Baška, při obecním hřbitově, již přes sto let tvoří kolorit zdejšího kraje. Kaple na obdélném půdoryse s půlkruhově zakončeným závěrem byla vystavěna roku 1901. Ke stému výročí založení prošla rekonstrukcí. Pozice:X: 49° 38' 06.97" Y: 18° 22' 10.27"

Kaple Při šefru (Kaple Při měrku)

Krásnou ukázkou drobné církevní architektury je malá kaplička neznámého zasvěcení necelých 200 m jižně od kostela sv. Václava, při levé straně silnice z Bašky do Pržna. Kdy přesně kaplička vznikla není známo. Je vyznačena na mapě III. Vojenského mapování z let 1876-78, na mapě II. vojenského mapování z první třetiny 19. století jí nelze mezi shlukem budov rozeznat.. Pozice: X: 49° 38' 32.95" Y: 18° 22' 13.43"

Kaple Skalická

Spanilá drobná kaplička zvaná „skalická“ stojí na východním okraji obce Baška, při staré cestě z centra vsi do obce Skalice. Přímo naproti za cestou se leží přehradní nádrž Baška. Stáří kaple lze jen odhadovat. Na mapě II. vojenského mapování z let 1836 – 52 je kaple již zobrazena. Na mapách I. vojenského mapování z let 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace) kaplička ještě vyobrazená není. Můžeme proto tvrdit, že byla postavena někdy na přelomu 18. a 19. století a to v místech, kde končila ves Baška a kolemjdoucí se mohl naposledy pomodlit. Kaple je jednoduchou obdélnou stavbou s půlkruhově ukončeným závěrem a sedlovou střechou. Ještě nedávno stály po obou stranách kaple dvě mohutné letité lípy. Ty musely být skáceny, nyní tam rostou lípy nové.. Zdroj: Ing. Jan P. Štěpánek

Joomla SEF URLs by Artio