Prádniny jsou sice v plném proudu a děti určitě na školu nemají pomyšlení, ale září tady bude "co by dup" a novou školu je nutno připravit, aby se v ní dětem líbilo.

Po stavební stránce je již škola hotová a pouze se odstraňují kosmetické vady jako nějaký škrábanec a umazaná stěna. V okolí školy probíhají intenzivní práce na dokončení chodníků, parkoviště, následně zeleně a oplocení areálu.

Rovněž práce na tělocvičně již značně pokročily, byl dokončen obklad stěn, podhledů, montáž, vzduchotechniky a topení, probíhá montáž cvičebního nářadí a připravuje se podlaha. Tyto práce budou dokončeny k termínu konce prázdnin, aby vše bylo připraveno na nový školní rok.

V současné době rovněž probíhá kolaudační a schvalovací řízení a zaškolení jednotlivých pracovníků.

Ke dni 30. 6. 2019 bylo prostavěno 147 392 360 Kč včetně DPH, což činí 92% celkové ceny díla.