Pazderna-znakObec Pazderna s 270 obyvateli, kterou najdete 2km od Žermanické přehrady, si v podzimních a převážně zimních měsících žije poklidným životem. Ale uplynulý pátek se přece jen probudila ze své letargie. Starostka obce Ilona Plasgurová se rozhodla, že zakončí své čtyřleté volební období svěcením obecního praporu a zároveň křtem knihy Dajany Zápalkové (rodačky obce) - Bezstarostný život v Pazderně (též o Jaroslavu Klegovi).

Proto se asi padesátka místních občanů vypravila do kulturní místnosti obecního úřadu, protože si nechtěla ujít tuto vzácnou příležitost. Vždyť kolikrát v historii obce se světí prapor?

Všechny přítomné přivítala místostarostka Eva Novosadová a předala slovo starostce, která blíže objasnila vznik obce a popsala heraldiku praporu.

„První zmínka o obci Pazderna pochází z roku 1573, kdy byla součástí frýdeckého panství. Tehdy měla obec 14 usedlostí. Vznikla nepříliš dlouho před sepsáním urbáře," řekla Plasgurová a pokračovala, „Ve znaku obce vidíme tři kvítky lnu, v obecním praporu je pak vsazen jeden do barvy žluté, spodní půlka praporu je modrá. Pazdernami se nazývaly domky, kde se zpracovával len, odsud také dostala obec název," objasnila starostka.

Obřadu svěcení praporu se ujal farář sedlišťské farnosti Pavel Motyka, kam obec Pazderna spadá.

A pak už dostala slovo autorka právě vydané knihy Dajana Zápalková, která si na křest pozvala lašského krále Zdeňu Viluše I., zvaného Chrabrý, který přišel se svým heroldem Liborem Pastorkem. Pozdravil zdejší lašský lid a zazpíval lašskou hymnu. Poté dostal slovo předseda Literárního klubu Petra Bezruče Miloslav Oliva, který hostům představil tvorbu Dajany Zápalkové a přiblížil její počátky psaní veršů.

„Za uplynulých pět let napsala deset knížek, básně i prózu, moderuje kulturní pořady, píše kroniku obce Baška. Ve svých básních se často vrací do rodné obce, vzpomíná na mládi," řekl Oliva.

Dajana Zápalková zavzpomínala i na svého dědečka, který byl učitelem na zdejší malotřídce. Zasvětil svůj život nejen kantořině, ale práci pro obec, různé místní spolky, byl i předsedou obce. Právě jemu věnovala autorka několik stránek vydané knihy Bezstarostný život v Pazderně.

A po oficialitách se mohlo přistoupit k jejímu křtu. Kmotry knihy byli nejen ilustrátor Bedřich Šimoňák, tiskař Jiří Otipka, předseda literátů Miloslav Oliva a starostka Pazderny Ilona Plasgurová, ale i sponzoři knihy, místní rodáci Zdeněk Kroček a Jan Kovář. Všichni popřáli knize hodně spokojených čtenářů a aby se stala pokladem obce.

„Děkuji všem, kteří se na vydání mé knihy podíleli, jsem ráda, že jste přišli se mnou sdílet mou radost z jejího vydání, že jsme si mohli společně zavzpomínat na bezstarostné dětství, které jsme v Pazderně prožívali. Přeji obci, aby i nadále měla spokojené občany, aby si žila svým poklidným životem," zakončila slavnostní křest Dajana Zápalková. Pak už proběhla autogramiáda, občané si mohli popovídat, občerstvit se. Vše podbarvoval na klávesy Radim Pobuda, který zde přijel s dalšími občany Hodoňovic, kde nyní autorka téměř třicet let žije.

Joomla SEF URLs by Artio