Prehrada-BaskaPovodí Odry s. p. oznamuje zahájení  udržovacích prací na vodním díle Baška, které  budou probíhat od 10. 10. 2011 do konce tohoto roku. Po celou dobu provádění prací bude koruna hráze vodního díla Baška z bezpečnostních důvodů pro veřejnost nepřístupná. Práce  zahrnují opravu asfaltobetonu  na koruně hráze. V rámci prací bude stávající asfaltobeton odstraněn včetně podkladní vrstvy a ve stejné skladbě obnoven i s  obrubníky.