logo_INFOKaždé druhé pondělí v měsíci počínaje dnem 14.října 2013 mohou občané naší obce využít služby občanského sdružení „Normální je počítat“. Vždy od 15:30 do 17.00 hodin bude v malé zasedací místnosti OÚ Baška přítomen odborník na dluhovou problematiku.

                                                                     ….…NORMÁLNÍ JE POČÍTAT……

Jedním  ze současných  nejpalčivějších celospolečenských problémů je nepřiměřené zadlužování občanů,  který  se dotýká všech regionů v ČR. Dnes má v našem státě přes 80%  rodin finanční  závazky a to jak formou zdravého, tak především formou tzv. nezdravého zadlužení.  Situace se navíc v tomto ohledu neustále zhoršuje.

Orgány státní správy v ČR se dnes často už snaží problematiku zadluženosti rodin řešit. A to i prostřednictvím různých neziskových organizací. Přesto však procento ohrožených a zadlužených obyvatel neustále přibývá. Z toho vyplývá, že takovéto organizace mají možnost pouze poradit, nikoliv však jejich problém vyřešit.

V rámci občanského sdružení „NORMÁLNÍ JE POČÍTAT“ je sdružena skupina odborníků, kteří se danou problematikou zabývají již řadu let. Tito profesionálové řeší každodenně situace občanů, kteří se dostanou do platební neschopnosti. Pokud se spoluobčan dostane do exekuce, ochrání ho  před vymahači a exekutory. Řeší bankovní i nebankovní půjčky, úvěry, kreditní karty apod. Umí i vymoci peníze, pokud někdo někomu dluží – firma firmě, případně alimenty apod. Stále častěji se na nás obracejí drobní živnostníci z důvodu neschopnosti splácet své závazky. Posledním krokem zbavení se dluhů je i insolvence, tzn. osobní bankrot. Nicméně k tomuto kroku je třeba přistupovat obezřetně a zodpovědně.

Situaci, do které se spoluobčané dostávají, umíme  nejen  účinně a kvalifikovaně vyřešit, avšak především i aktivně pomáháme.

Jsme připraveni  poskytnout  spoluobčanům  naše profesionální  služby, samozřejmostí  je individuální přístup ke každému jednotlivci , komplexní řešení jeho situace a to v celém širokém spektru všech souvislostí, při dodržování profesionální diskrétnosti.

Úzce spolupracujeme s Úřady práce i magistráty a obcemi, kde poskytujeme odborné semináře zaměřené na dluhovou problematiku jako jediná akreditovaná společnost v ČR.

…budete klidně spát…

Bližší informace najdete na   www.normalijepocitat.cz

Kontaktní  osoba:

Ivana Tillhonová

tel: 725 250 150

Joomla SEF URLs by Artio