Díky loajalitě místních občanů, se podařilo malobašťanům za zlomek tržní ceny, dokončit rekonstrukci víceúčelového sportovního hřiště na Malé Bašce. Během posledních třech let se tak Malobašťanům podařilo svépomocí postavit zázemí, o kterém lze hovořit jako o sportovně kulturním areálu na Malé Bašce. Tříletému úsilí věnovali 1360 hodin při pravidelných brigádách.

Historie původního hřiště sahá do poloviny padesátých let minulého století, kdy z původního smetiště si občané vybudovali místo pro sportovní aktivity. Následná rekonstrukce přišla v osmdesátých letech, také díky zásluze místních obyvatel. Dlouhé roky hřiště plnilo účel, ale renovace již byla nutná. Proto jeho rekonstrukce byla započata v dubnu tohoto roku. Terénní úpravy, výsev nového trávníku, instalaci sloupů na polypropylenovou síť a přípravu systému na zavlažování provedl díky své technice Štěpán Vašinka. Ostatní práce následně zabezpečil Osadní výbor Malé Bašky společně s dalšími občany. Například instalaci sítí zvládli za jeden den. Další brigády patřily instalaci fotbalových branek, víceúčelových sloupků pro napnutí sítí a dalším potřebným věcem pro dokončení hřiště a dalšího zvelebení a údržby celého okolí.

,,Již v minulosti jsme se přesvědčili, že tímto způsobem lze mít hezké okolí a fajn atmosféru. Vše, co jsme doposud postavili, například altán nebo inženýrské sítě bylo za třetinovou, čtvrtinovou nebo dokonce i nižší cenu, než je ta tržní. Navíc se nám podařilo dát dohromady základní osmičlenný tým s velkou podporou ostatních občanů“, konstatoval autor zdejších akcí Topinko-tatarákové hody, Těšíme se na Ježíška a pravidelného opékání špekáčků Tomáš Sklář.    

K vydařenému dni patří hodování a muzika

To, že Malá Baška má hudebníky, místní věděli, ale že se dají v roce 2020 dohromady a zpestří každý podařený závěr akce, netušil nikdo. Začínající kapelu Malé Bašky tvoří tři kytaristi a jeden basista. I v následujícím roce chtějí Malobašťané pokračovat v dalším zvelebování a pořádání dnes již tradičních akcí. Zejména plackových hodů, které budou v příštím roce obohaceny programem pro děti díky přidělené dotaci z Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.

Děkujeme za podporu Obci Baška, našim sponzorům a všem, u kterých máme přízeň. Velké poděkování patří také Mirkovi Vašinkovi, který pro Malabašťanské okolí vyrobil a současně věnoval vstupní branku k novému hřišti, víceúčelové sloupy pro natažení sítí a zábavnou hru Ruské kuželky.

,,Fajně se nám tedy žije, zvelebujeme tak, aby se líbilo, a hodujeme proto, aby dobře bylo“.

Foto: Martin Ogořalek