Letní měsíce a teplejší počasí přináší typicky telefonáty na krajská operační střediska hasičů k likvidaci nebezpečného hmyzu. Je to správně? Koho volat? Pokud se nejedná o ohrožení života (osoby trpící speciální alergie), nejedná se o likvidace na veřejném prostranství, dětském hřišti, mateřské nebo základní škole, volejte naše dobrovolné jednotky sboru z Bašky nebo Hodoňovic dle Vašeho bydliště.

Pokud zavoláte na linku 150 nebo 112, tak operační a informační středisko hasičského záchranného sboru po důkladném zjištění informací od ohlašovatele rozhoduje, zda se jedná o zásah pro jednotku požární ochrany kvalifikovaný, velitel zásahu pak na místě události o samotném provedení obtížného hmyzu a jeho následné likvidaci. Obecně v těchto případech platí, že je velmi nesnadné z rozhovoru na tísňové lince zjistit, zda dochází k ohrožení - a tudíž HZS kraje musí splnit svou zákonnou povinnost a jet zachraňovat nebo stačí, když "ohrožené osoby" jen zavřou okno a zavolají odbornou firmu. Výraz ohrožené osoby dáváme do uvozovek nikoliv proto, že bychom chtěli problém zlehčovat, ale proto, že s výjimkou osob trpících speciální alergií většině osob skutečné nebezpečí nehrozí.

Podstatou tak výjezdu hasičů je provádění likvidace rojů pouze tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení. Hasiči vyjíždí likvidovat roje na veřejném prostranství, kdy hrozí pobodání dítěte nebo alergika, v případech, kdy se roj usadil na veřejné budově, dětském hřišti, mateřské školce apod. Z tohoto místa musím upozornit, že hasiči nejsou deratizační firma a nevyjedou k zásahu na požádání každého.

K likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu však pomáhají jednotky dobrovolných hasičů. V naší obci tak můžete volat:

  • pro území Baška a Kunčičky u Bašky velitele jednotky z Bašky - Lukáš Handrejch - tel. 731 414 489
  • pro území Hodoňovice, Kamenec velitele jednotky z Hodoňovic - Libor Pavelek - tel. 776 824 130