kanalizaceJiž více než 10 let usilují zastupitelé Obce Baška o zahájení stavby, tak potřebné kanalizace v obci. Slavnostním okamžik nastal ve středu 15. září 2010, v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašce, kde byla starostou obce Ing. Břetislavem Jaskem podepsána Smlouva o dílo "Kanalizace Baška".

Již více než 10 let usilují zastupitelé Obce Baška o zahájení stavby, tak potřebné kanalizace v obci. V minulém volebním období byl sice schválen projekt její tlakové podoby. Nesetkal se však s podporou občanů, následovaly petice, protestní schůze.

Současní zastupitelé po odborných konzultacích a připomínkách občanů se rozhodli pro změnu, schválili výstavbu gravitační kanalizace. Důležité bylo, že toto řešení se setkalo s většinovou podporu občanů, kteří uvítali především skutečnost, že na rozdíl od tlakové kanalizace, která vyžadovala vybudování několika menších čističek v jednotlivých částech obce, u gravitační kanalizace se počítá s tím, že znečištěné odpadní vody z Bašky, Kunčiček u Bašky, Hodoňovic a dalších míst budou směřovat do velké čističky ve Sviadnově.

V prvním pololetí letošního roku tak mohlo být konečně vyhlášeno dlouho očekávané výběrové řízení. Přihlásilo se celkem 7 firem, dvě z nich byly pro nesplnění podmínek výběrové soutěže, vyřazeny. Hlavním kritériem výběrového řízení, které bylo ukončeno 3. června 2010, byla nabídka nejnižší ceny, za kterou se dílo „Kanalizace Bašky" uskuteční.

"Kanalizace bude provedena ve všech třech částech naší obce: v Bašce, Kunčičkách u Bašky a Hodoňovicích, vzhledem k mimořádně složitým podmínkám nebudeme moci zatím kanalizaci vybudovat v  „Malé Bašce" a z větší části také ne „Na Hlínách," ale určitě se v další etapě podaří kanalizaci provést i zde", uvedl místostarosta Bašky František Carbol.

Slavnostním okamžikem byla pro Bašku středa 15. září 2010, v zasedací místnosti OÚ v Bašce starosta Bašky Ing. Břetislav Jasek svým podpisem spolu s podpisy zástupců tří vítězných zhotovitelů pod Smlouvou o dílo „Kanalizace Baška" završili toto úsilí, na kterém se budou podílet: Sdružení Kanalizace Baška, VOKD- Zlínstav-KWG „KWG" SPÓLKA-AKCYJNA-Polsko, Szczecin.

Toto dílo v hodnotě 270 076 471 Kč, nejnákladnější stavba, která bude realizována v historii obce, by měla být zahájena 1. ledna 2011 a dokončena za dva roky. Smlouva nabude platností dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem podpisu smlouvy o poskytnutí schválené podpory ze Státního fondu životního prostředí v Praze.

„Završili jsme první nelehkou etapu, předpokládám, že nic nebrání tomu, abychom s finanční podporou z fondů EU, která činí 72% z předpokládaných nákladů, podporou Moravskoslezského kraje a z našich finančních zdrojů tento náš záměr realizovali. Přeji všem členům Zastupitelstva Obce Baška, kteří budou zvoleni v podzimních komunálních volbách, aby společnými silami se na realizaci tohoto mimořádně náročného, ale pro život Bašky potřebného projektu kanalizace, co nejúčinněji podíleli," připomenul František Carbol, místostarosta Bašky.

Joomla SEF URLs by Artio