kompostarna02Mnoho občanů naší obce využívá nové zelené kontejnery, jež jsou určeny pro svoz trávy, listí, plevelu a lehce zpracovatelného odpadu ze zahrad. Jejich účel spočívá ve snížení množství směsného odpadu v popelnicích a efektivním zpracování bioodpadu, který nezatěžuje životní prostředí a jehož produktem je dobře využitelná surovina.

Bohužel se neustále děje to, že lidé do těchto kontejnerů vhazují i odpady, které tam nepaří. Jedná se o větve, stavební suť, pneumatiky a jiný domovní odpad, který by měl být tříděn podle vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Baška. Povinnost třídit odpad ukládá také zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Kontejnery s bioodpadem jsou odváženy na sběrný dvůr, kde se materiál dále zpracovává. Vzhledem k tomu, že se v nich nachází i odpady, které patří jinam, musí pracovníci Služeb obce Baška veškerý obsah znovu třídit a to jim ubírá čas, který by mohli věnovat jiné a užitečnější práci pro obec.

Žádáme proto občany, aby větve nechávali vedle zelených kontejnerů a vhazovali do nich pouze výše uvedený odpad.

Užitečné informace o kompostování nabízí stránky kompostuj.cz, kde naleznete vše o tom, proč kompostovat, co do kontejnerů na bioodpad patří a mnohé další. Pro dotazy, připomínky a podněty týkající se odpadů, kontaktujte pana Ing. Josefa Žáka, tel. 731 115 982.

Přílohy:

kompostarna01kompostarna03kompostarna04

Joomla SEF URLs by Artio