To bylo motto na barevných balóncích, které se nedaly přehlédnout v pondělí 2. září před osmou hodinou ranní v centru obce Baška před nově zrekonstruovanou budovou základní devítileté školy. Balónky obdržely děti na přechodech pro chodce a zamířily, mnohdy se svými rodiči i prarodiči, ke škole. Tady už byl velký mumraj, spousta lidí, kteří se snažili co nejvíce slavnostní otevření nové školy vyšperkovat.

 V 8.15 hodin se umoudřilo i počasí, přestalo pršet, děti nastoupené u svých třídních učitelek, hosté s představiteli obce a školy před páskou, která čekala na přestřižení – atmosféra houstla. Do toho zazněla státní hymna a poté oslovila přítomné svou řečí starostka obce Baška Irena Babicová, ve které mj. řekla: „Otevřením základní devítileté školy začínáme novou éru školního vzdělávání, naše děti mohou úplné základní vzdělání uskutečnit od dnešního dne ve své obci, v kolektivu svých kamarádů, v nové moderní škole….“. Neopomněla poděkovat všem, kteří se o její realizaci zasloužili, rovněž pedagogům, jejichž prázdninové dny byly naplněny usilovnými přípravami, aby žáci v tento slavnostní den mohli vstoupit do svých tříd. Starostka předala ředitelce školy Pamětní knihu a symbolický klíč k nové škole.

Poté dostali postupně slovo Jiří Stake – předseda představenstva firmy Zlínstav a.s. a ředitelka školy Renáta Válková, které se otevřením nové zrekonstruované školy naplnil sen o moderní výuce. Požehnání se budově i žákům dostalo od faráře skalické farnosti Pavla Grodka. A již nebránilo nic tomu, aby Irena Babicová, Renáta Válková a Jiří Stake slavnostně přestříhli pásku k nové škole, do které postupně vstupovali žáci se svými učitelkami, rodiče a jiní hosté, kteří na novou školu byli moc zvědaví.

Žáci zasedli do svých tříd, které jsou velice pestré, barevné, třídními učitelkami nápaditě vyzdobené. Snad nejvíce nervózní v lavicích byli prvňáčci ve dvou třídách, ale i rodiče, kterým létaly hlavou myšlenky a příběhy svých dětí, jenž už dnes usedají do školní lavice a bezstarostné dny se končí. Nervozitu se snažily mírnit učitelky svoji laskavou řečí a nastínily dětem i rodičům, co jich od těchto chvil čeká. Prvňáčci pak skládali „Slib prvňáčka“, byli obdarováni malými dárky a pamětními listy od třídních učitelek a zároveň obdrželi batůžek plný potřebných věcí od Obce Baška.

Mnohé děti si i s rodiči prohlíželi interiéry školy, připraveno bylo pro všechny přítomné malé občerstvení v jídelně školy, kde zároveň bylo možné shlédnout „Školní noviny“, které byly promítány. V 10 h se zavřely dveře za žáky i hosty a probíhaly přípravy v prostorách školní jídelny pro všechny pozvané – zhotovitele stavby, starosty okolních obcí, naše zastupitele, současné i bývalé zaměstnance školy a pedagogický sbor – je třeba se školou pochlubit! Slovo si zde vzala paní ředitelka Renáta Válková, poté starostka Irena Babicová a obě nešetřily poděkováním všem, kteří přiložili ruku k dílu, zvládli mnohé překážky, aby naše základní devítiletá škola mohla být otevřena v určeném čase, kvalitě i hodnotě díla. Všichni hosté „smekali klobouk všem“, kteří měli se stavbou co do činění. Výtečné občerstvení firmy AMC Gastronom CZ, s.r.o. dávaly příležitost přítomným k mnohým diskuzím, slovům díků a uznání odvedené práce.

Jakousi tečkou za tímto slavnostním dnem, který určitě vejde do historie obce, byl koncert Jaroslava Uhlíře a jeho kapely v místním kulturním domě. Zde se děti za zpěvu Uhlíře a jeho kapely vydováděly, ostatní hosté zavzpomínali na pohádky, kde písničky slyšeli. A tentokrát ne balónky, ale barevná světla reflektorů daly punc slavnostní chvíli významné akci, která během celého dne probíhala. Škola je otevřena, škola je požehnána, ve škole jsou žáci, učitelé a všichni potřební pracovníci. Co si přát? Ať čas potvrdí správné a prozíravé rozhodnutí - mít v Bašce základní devítiletou školu!

Fotky z otevření nové školy si můžete prohlédnout zde: Fotogalerie David ŠrubařFotogalerie Vratislav Kryl