Ve dnech 1. 6. - 3. 6. 2018 se někteří členové JSDH Baška účastnili největší hasičské fontány. Celá tato akce byla pojata jako taktické cvičení. V pátek v 8.00 hodin ráno se JSDH Baška vypravila do hlavního města ve složení Lukáš Handrejch, Karel Doležel, Jan Valchař, Marek Samek a David Blahut.

Cesta probíhala i přes opravy a různé omezení celkem bez problému a na Smíchovskou náplavku v Praze, kde jsme měli přiděleno místo, jsme přijeli společně s jednotkou z Palkovic kolem 14:30 hodin. Vyložili jsme potřebný materiál a jeli se ubytovat do sokolovny na Vinohradech, kde jsme společně s cca 800 hasiči spali rozděleni ve 4 sálech sokolovny. Řidič musel hasičské auto dopravit na výstaviště Letňan, kde bylo zaparkováno dalších 200 hasičských aut ostatních družstev z celé České republiky.

Po koordinační poradě a večeři jsme se pěšky vydali pod tíhou zásahového výstroje a výzbroje na pěší 3km pochod k náplavce, kde v pátek večer proběhla generální zkouška. Při generální zkoušce jsme zjistili, že držet “béčkové proudy s proudnicí“ cca 30-40 minut, bude velice náročné, takže jsme vymýšleli různé úvazy a pomůcky, abychom si usnadnili manipulaci. Znaveni nejen pěším pochodem zpět do kopce na ubytování, ale i ze seznamování a sdílení zážitků s jinými sbory, jsme ulehali kolem 1 hodiny ranní, někteří až kolem 5 hodiny, na nafukovací matračky v sokolovně.

Ráno po snídani, jsme se vydali na prohlídku Prahy, přes Václavské náměstí a Staroměstské náměstí. Přes menší bloudění jsme nakonec trefili i uličky, abychom se dostali zdárně ke Karlovu mostu. Prohlídkový okruh jsme sestavili na základě toho, že někteří členové byli v Praze naposled před 40 lety J. Po návratu na oběd, který byl zajištěn v sokolovně, jsme nevyužili možnost odpoledního odpočinku, ale opět aktivně, tentokrát metrem, jsme se vydali na návštěvu Pražského hradu. Oděni v hasičských tričkách, jsme všude po Praze potkávali rovněž hloučky hasičů, kteří v sobotu před hlavní show využili návštěvu hlavního města. Zastavovali nás také turisté a zmiňovali se nám, jak se těší na večer.

Po večeři po 19 hodině jsme se opět pěšky vydali k náplavce, kde se již pomalu shromažďovali lidé, aby si během 3 hodinového čekání do začátku show, vystáli to nejlepší místo. Ve 21.50 hodin jsme nakopli stroje a po úvodních proslovech, se rozeběhla 20 minutová show. Během této show bylo k vidění 70 proudů na Smíchovské náplavce, přes 25 proudů na Jiráskově mostě, 20 proudů na Palackého mostě, 70 proudů na Rašínově nábřeží a 12 proudů na náplavce. K zajištění barevných efektů bylo celkem použito 120 světel. Během celé show se z Vltavy vyčerpalo a zároveň se vrátilo přes 3 milionu litrů vody, která protékala hadicemi v celkové délce 42 kilometrů.

Po skončení show musel řidič dovést auto k našim věcem, které jsme sbalili, naložili a společně se sbory Palkovic a Bruzovic jsme se vydali kolem 1 hodiny ranní na cestu domů. Nabyti dojmů, nových zkušeností, ale hlavně unaveni a hrdi, že jsme byli součásti největší hasičské fontány na světě a mohli jsme reprezentovat naši obec v hlavním městě, jsme se v brzkých ranních nedělních hodinách všichni vrátili v pořádku do svých domovů.

Za JSDH Baška napsali David Blahut a
Pavla Valchařová