kriz-svickyKaždý z nás více méně stále na něco čeká. Na zvýšení platu, na jaro, na lepší vládu... V tomto období zřejmě většina z nás, ne-li všichni, očekáváme Vánoce. Pro věřícího křesťana však přichází ještě před Vánoci období adventu, ve kterém se na tyto svátky pokoje a míru připravuje. Toto období se nazývá advent od latinského slova adventus, což znamená příchod. A příprava na Vánoce v období adventu nespočívá, či by neměla spočívat, ve shánění dárků, úklidu domácnosti, či pečení cukroví. Příprava na svátky pokoje a lásky by měla spočívat v nás samotných. V „úklidu" vlastního nitra od zloby, nezájmu, závisti a nelásky všeho druhu. Ve „shánění" situací, kdy se mohu já sám osobně darovat druhému na úkor sebe sama. A také ve změně vlastního života tak, abych byl pro druhé „k nakousnutí", abych byl pro druhé skutečnou „sladkostí". Jistě – je to těžké... Ale na druhé straně znáte snad něco kvalitního a cenného, co se dá „vyrobit" lehce? Anebo – myslíte si, že je možné „za levný peníz" pořídit něco opravdu trvale hodnotného?

Pokud jste tyto řádky nepustili pouze „jedním uchem tam a druhým ven", znamená to, že jste právě teď začali pracovat na změně sama sebe... Jak dlouho vydržíte? Jen přes advent? Anebo i déle?

Během celého adventu probíhá v naší farnosti - stejně jako minulé roky - i letos sbírka, která by měla pomoci zcela konkrétním lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují. A protože jsme minulé sbírky postupně věnovali Africe, Jižní Americe a Asii, letošní sbírka bude putovat do Oceánie.

Chtěli bychom podpořit projekt vybavení technického lycea pro žáky odlehlého ostrova Tanna v souostroví Vanuatu. Lyceum je zřízeno a vedeno katolickou misijní komunitou bratrů Sacere Coeur (Nejsvětějšího Srdce), která by chtěla zavést v lyceu výuku na takové úrovni, jež by umožnila absolventům lycea zapojit se účinně do trhu práce.

Projekt je zpracován ve francouzštině, oficiálním jazyku ostrova. Podstatné skutečnosti z projektu jsme přeložili do češtiny a jsou uvedeny na nástěnkách v obou kostelích.

Tak jako v minulých letech, budeme realizačním týmem zpraveni o tom, jak se podařilo projekt zrealizovat a jak slouží svému účelu. O všem budete informováni prostřednictvím farního webu, farního časopisu Zrníčko a v ohláškách.

Tato sbírka začne druhou adventní nedělí, kdy bude projekt farníkům během mše svaté přiblížen. Sbírka pak bude pokračovat během celého adventu i během Živého betléma, kde bude připravena prezentace projektu, z které se můžete dozvědět další podrobnosti. Informace o životě ostrovanů a práci misijní komunity vám poskytne člověk, který na této misii nějaký čas pobýval.

Celá sbírka bude ukončena ve svátek Zjevení Páně, tedy 6. 1. 2011. O celkové vybrané částce budete po skončení sbírky samozřejmě přesně informováni.

Už dnes děkujeme jménem ostrovanů z Tanna všem dárcům za vaši štědrost a vaše dary.

O Vánocích pak budou bohoslužby následovně: ve Skalici bude štědrovečerní půlnoční mše sv. ve 24:00 hod. a v Bašce pak ve 22:00 hodin. Pro rodiče s dětmi bude na Štědrý den sloužena ještě mše sv. určená především pro děti, a to v 15:00 hod. V sobotu, v den Božího hodu vánočního pak budou bohoslužby ve Skalici mše sv. v 8:30 hod., v Bašce pak v 10:00 hod. Stejný pořad bohoslužeb bude i následující den, na svátek sv. Rodiny.

Již tradiční Živý betlém se uskuteční v neděli 26.12.2010 od 15:00 hod u kostela sv. Václav v Bašce. Můžete se těšit na živého Ježíška, spoustu zvířátek, mezi něž bude patřit nezapomenutelných oslíka a také rodinka lam. Teplý čaj bude k dispozici, stejně tak jako příjemná vánoční atmosféra.

Seznam akcí farnosti naleznete v kalendáři.

K návštěvě bohoslužeb i ostatních akcí vás srdečně zve administrátor farnosti P. Radek Drobisz, trvalý jáhen farnosti Pavel Ramík.

Joomla SEF URLs by Artio