Mons. František Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze, navštívil u příležitosti pravidelných vizitačních setkání jednu z několika desítek svých farností, farnost Skalice. Pod správu této římskokatolické farnosti patří také filiální kostel sv. Václava v Bašce /1933/.

Na pozvání představitelů Obce Baška se při této příležitosti uskutečnilo v pátek 25. února na OÚ v Bašce setkání Mons. Františka Lobkowicze se starostkou Bašky paní Irenou Babicovou a místostarostou obce RNDr. Martinem Čajánkem Ph.D. Spolu s dalšími hosty byl setkání přítomen také farář skalické farnosti Mgr. P. Radek Drobisz. Přátelskou návštěvu ukončil Mons. František Lobkowicz zápisem do pamětní knihy Obce Baška.

V minulosti František Lobkowicz navštívil Bašku již několikrát: 1. února roku 1992 shlédl v sále kulturního domu Bašky „derniéru“ představení hry Karlštejn, kterou vynikajícím způsobem sehráli mladí divadelníci frýdecké-římskokatolické farnosti. Režisér této hry, tehdejší vedoucí a především duše souboru Ing. Peter Jonák si dodnes vzpomíná jak v besedě s účinkujícími Mons. František Lobkowicz oslovil s jistou nadsázkou jednoho z herců Libora Kovala, představitele Arnošta z Pardubic: „ Jak se daří vašim ostatkům“? „Tlejí zatím docela dobře“, odpověděl s úsměvem biskup Arnošt z Pardubic, jehož roli výtečně ztvárnil Libor Koval.

Mons. František Lobkowicz navštívil v sále KD i další představení tohoto souboru, především benefiční představení, která soubor sále KD Bašky hrál s mimořádným úspěchem: Lotrando a Zubejda a hru Afrika, kterou uvedla také televize NOE. Spolu s Mons. F. Lobkowiczem toto benefiční představení, které soubor sehrál ve prospěch Nadace Josefa Luxe, shlédla také manželka zemřelého Josefa Luxe paní Věra Luxová. Pro Nadaci se na dobrovolném vstupném tehdy vybralo více než 20 000 Kč.

Byly to však i další významné návštěvy Mons. Františka Lobkowicze v Bašce, posvěcení restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého, před kostelem sv. Václava v Bašce, mše sv. obětovaná za českého pěvce Eduarda Hakena, zúčastnil se i koncertu Lašského smíšeného pěveckého sboru k uctění památky tohoto nezapomenutelného pěvce, i koncertu nejstaršího pěveckého sboru Horní Lužice, sboru Meja z Radwora u Budyšína. Snad má na Bašku Mons. František Lobkowicz hezké vzpomínky.

Pravděpodobně poslední návštěva Bašky Mons. Františka Lobkowicze se uskutečnila při posledním rozloučení s místeckým knězem Zdislavem Škrabalem, básníkem a politickým vězněm, ale také učitelem náboženství, vyučoval i v Hodoňovicích, který byl v padesátých letech nespravedlivě odsouzeném ve vykonstruovaném  procesu „Buchal“ k patnácti letům odnětí svobody. Poslední rozloučení s tímto statečným knězem, od jeho narození uplynulo v minulém roce 100 let, se uskutečnilo na hodoňovickém hřbitově 12. října 2007, smuteční obřad zde vykonal Mons. František Lobkowicz.

Baška patří jistě k těm obcím, které udržování sakrálních památek v Bašce, Hodoňovicích i Kunčičkách věnovala a snad i bude věnovat z finančního rozpočtu Bašky dostatečné finanční prostředky. Zalistujeme-li v kronice Bašky zjistíme, že kostel sv. Václava navštívila v minulosti již řada významných osobností: kardinál Adolf Bertram (1936), 7. nástupce Dona Boska Egidio Vigánó (1991), navštívil ji také dnešní pražský biskup, chartista Václav Malý (1994), olomoucký arcibiskup a tehdejší metropolita moravský Mons. Jan Graubner (1996) a jistě i mnozí další.

František Vaníček

Joomla SEF URLs by Artio