V závislosti na ukončení rekonstrukce vodního díla Šance budou dne 13.11.2018 prováděny funkční zkoušky spodních výpustí. Povodí Odry upozorňuje všechny občany na zvýšený průtok v řece Ostravici.

Zkoušky budou prováděny v době mezi 10.00 až 14.00 hod. Při těchto zkouškách bude z přehrady odpouštěno krátkodobě až 15 m3/s. Odtok z přehrady bude zvyšován postupnou manipulací až na požadovaný průtok.

 

 

Ing. Vladimír Zdráhal

vedoucí VH dispečinku