Ve čtvrtek 4. července 2019 proběhlo na Velehradě vyhlášení soutěže O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2018 a obci Baška bylo uděleno 1. místo za mimořádně kvalitní vedení zpravodaje, pestrost a zejména reportážní fotografie.

Soutěž vyhlásilo občanské sdružení Civipolis o.p. Podle organizátorů má podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů. Komise hodnotí nejen obsahovou pestrost, grafickou přehlednost, ale bere v potaz i celkový dojem zpravodaje.

Obec Baška přihlásila do soutěže (již 8. ročníku) i náš Zpravodaj, který se mezi 325 přihlášenými zpravodaji vůbec neztratil. Ba naopak - obci Baška byl udělen DIPLOM za Zpravodaj obce Baška - za mimořádně kvalitní vedení zpravodaje, pestrost a zejména reportážní fotografie. Vyhlášení proběhlo na Velehradě při Dnech lidí dobré vůle a ocenění převzala Dajana Zápalková z rukou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Ocenění bylo umocněno zúčastnit se Modlitby za vlast v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a také večerního Koncertu lidí dobré vůle.

Úkolem šestičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje, nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:

  1. Boskovický zpravodaj
  2. Semilské noviny
  3. PRIO - Porubská radnice informuje občany

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:

  1. Bílovický zpravodaj
  2. Psárský zpravodaj
  3. Hukvaldský občasník

Vítěz kategorie nejlepší rubrika téma

Zpravodaj obce Baška - za mimořádně kvalitní vedení zpravodaje, pestrost a zejména reportážní fotografie

Ocenění, kterého se našemu zpravodaji dostalo, jistě svědčí o dobré práci všech, kteří se na jeho utváření podílejí - děkujeme Vám za to. Poděkování patří i tiskárně Kleinwächter holding s.r.o.

Fotogalerie: Velehrad - předávání ocenění (2019)

Adam Pavlas - děkuji, že jsem mohl být při tom...