Starostka obce Baška, vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2020 na obsazení pracovního místa: Pracovník vztahů k veřejnosti a informačního centra

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce s uvedením adresy uchazeče a s označením „Výběrové řízení 3/2020 – neotvírat“ do 12. 03. 2020 do 15.00 hod. na adresu: Obecní úřad Baška, 739 01 Baška č. 420, nebo na podatelnu Obecního úřadu Baška, kancelář č. 5.

pdfVŘ_3_2020_Pracovník-vztahů-k-veřejnosti-a-TIC.pdf191.34 KB

docxPřihláška_VŘ_3_2020_Pracovník-vztahů-k-veřejnosti-aTIC.docx13.75 KB