Starostka obce Baška, vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2020 na obsazení pracovního místa: Investiční referent

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce s uvedením adresy uchazeče a s označením „Výběrové řízení 2/2020 – neotvírat“ do 12. 03. 2020 do 15.00 hod. na adresu: Obecní úřad Baška, 739 01 Baška č. 420, nebo na podatelnu Obecního úřadu Baška, kancelář č. 5.

pdfVŘ_2_2020_Investiční-referent-OU.pdf357.34 KB

docxPřihláška-do-VŘ-2_2020_investiční-referent.docx13.68 KB