Ve středu 9. prosince začnou v Česku platit přísnější krizová opatření v souvislosti s koronavirem. Rozhodla o tom vláda.

Vláda s účinností ode dne 9. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hodin mimo jiné:

Zakazuje pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Zakazuje prodej alkoholických nápojů přes výdejové okénko i na trzích.

Omezuje provoz restaurací do 20 hodin, včetně výdejových okének.

Zakazují se hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou … Více viz Usnesení vlády č.1290 níže

Zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím že … Více viz Usnesení vlády č.1290 níže

Až do odvolání stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích i zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Z těchto povinností se stanovují výjimky. Více viz Mimořádné opatření MZČR- https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf

Více informací a zpřísněných omezení viz celé Usnesení vlády č.1290 - https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1290.pdf