Protiepidemická opatření budou platit do 28. března 2021. Rozhodla o tom ve čtvrtek Vláda ČR, která schválila také další rozšíření povinného testování zaměstnanců o zbylé zaměstnavatele ve veřejném sektoru. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob.

Od pondělí 22. března je možné vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu, nikoliv jen na území obce.

Od soboty 20. března začala platit změna u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Nově budou z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. 

Kompletní výsledky jednání vlády na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-18--brezna-2021-187338/