Vláda České republiky prodlužuje do 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021.

Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu zůstávají nadále v platnosti.