V roce 2017 bylo díky reciklaci a využití tříděného odpadu z obcí v systému EKO-KOM uspořeno množství energie, kterou v průměru za rok spotřebuje přibližně 310 tisíc domácností.

Jedná se o recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru. Za rok 2017 tak obce v systému EKO-KOM uspořily 20,3 mil. GJ energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu. Obec Baška v roce 2017 vytřídila a předala k využití celkem 214,085 tun odpadu.

 

 osvedceni