Komunikace od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí  bude díky komplikacím uzavřena až do 26. června. Autobusové zastávky budou mimo provoz ještě déle, a to až do 17. července. Důvodem jsou technologické postupy opravy betonových zálivů, zejména ve spojitosti s vytvrdnutím betonu, což si žádá jistý čas. Autobusové zálivy by sice mohly mít povrch asfaltový jako navazující vozovka, ale vzhledem k vytíženosti zastávek by v nich autobusy brzy vyjezdily koleje.

V pondělí 1. června bude zahájena oprava komunikace ve střední části třídy T. G. Masaryka, přesněji od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí. Frézování starého asfaltového povrchu a pokládka nového koberce budou s vyloučením provozu, tedy za úplné uzavírky, probíhat do neděle 7. června.

Autobusové zastávky Frýdek, T. G. Masaryka budou v obou směrech bez náhrady zrušeny. Autobusy pojednou po objízdných trasách, což bude mít za následek několikaminutové opoždění spojů na dotčených autobusových linkách, a to i těch meziměstských. V rámci MHD se jedná o linky: 301, 302, 303. 305, 307, 311, 313, 314 a 317. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích, a to Hlavní třídě a Nádražní.

MM F-M, Jana Matějíková
Odbor kanceláře primátora