Dne 12. října 2019 proběhla v prostorách Kulturního domu Baška podzimní humanitární sbírka, kterou pro Diakonii Broumov pořádala sociální komise obce Baška, a i tentokrát byla úspěšná. Vchod kulturního domu se během čtyř hodin zaplnil darovanými věcmi. Děkujeme občanům, kteří své nepotřebné věci přinesli.

 Diakonie Broumov - občanské sdružení, bylo založeno v roce 1993 jako dobrovolné, nezávislé, necírkevní a nepolitické sdružení, které sjednocuje odbornou i laickou veřejnost v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu, národnost, státní příslušnost, víru či politický názor.