Aktuální informace o přerušení dodávky elektřiny najdete na www.cezdistribuce.cz v sekci odstávky.

 Zde najdete přesné informace, kterých čísel popisných se přerušení týká, a ve kterých dnech.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html