V termínu 28.3.2020 od 7,00 hod. -29. 3. 2020 do 19,00 hod.  (sobota a neděle) dojde k úplné uzavírce místní komunikace č. 4a vedoucí přes Kunčičky u Bašky z důvodu opravy splaškové kanalizace.

 V této souvislosti dojde k dočasnému přemístění autobusových zastávek Kunčičky u Bašky – rozcestí,  na silnici II/477 křižovatka u Hasičárny v obou směrech, zrušení zastávek Kunčičky u Bašky, škola v obou směrech. Dále dojde přemístění autobusových zastávek Kunčičky u Bašky u Stonavských na silnici I/56, a to ve směru od Frýdku-Místku do Bašky do připojovacího pruhu za podchodem pro chodce a ve směru od Bašky do Frýdku-Místku na zastávku Místek, Letná ve směru z Bašky.