Vzhledem k dnešnímu rozhodnutí vlády o prodloužení 5. stupně PES do 22. 1. 2021 již víme, že koledování Tříkrálová sbírky 2021 neproběhne. Malí a velcí koledníci nebudou moci s Tříkrálovým požehnání vyjít do ulic a k našim domovům, tak jsme na to byli v minulých letech zvyklí. Letos budou lidé tříkrálové koledníky vyhlížet bohužel marně.

Tříkrálová sbírka proběhne v on-line formě na www.trikralovasbirka.cz. Zapojit se do sbírky a přispět do online kasičky je možné buďto na zmíněném webu nebo přímo na sbírkový účet č. 66008822/0800, VS 77708004. Stejně tak je možné do 24. ledna 2021 využít statických pokladniček, které jsou rozmístěny po regionu v charitních zařízeních, v kostelích, na obecních úřadech, v lékárnách, obchodech apod. – viz seznam na webu www.charitafm.cz. Budeme rádi i za tuto formu podpory a propagace a umožnění mít pokladničku na Vašem obecním úřadě.

Děkujeme občanům, že nám i v této nelehké době pomáháte udržet jednu z krásných tradic, která se pojí se začátkem roku. Zároveň přejeme, ať Vás v právě začínajícím roce potkává jen to dobré, a to v míře větší než malé.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Mgr. Martin Hořínek, MBA

ředitel Charity Frýdek-Místek

 

qr chfm0 fin                            banner sqr