Vážení občané, rádi bychom vás informovali o množství odpadu, který jsme s vaší pomocí vytřídili a předali k využití.

 Za rok 2018 se vytřídilo celkem 247,921 tuny odpadu, za který obec Baška vyfakturovala a obdržela od Autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. částku 691 283,00 Kč. 
Zároveň jsme získali Osvědčení, na kterém jsou uvedeny výsledky, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

EKO-KOM děkuje obci Baška i vám - občanům za dlouholetou spolupráci.