Do práce a do života je projekt Slezské diakonie a RÚT-sociální rehabilitace pro mladé lidi s postižením od 16 let, kteří dokončují střední školu a chtějí pracovat. Cílem je získat praxi na různých pracovištích a pak se uplatnit na trhu práce. Další informace a kontakty viz leták.