Aktuality

V současné době se potýkáme s velkým nedostatkem náhradních rodin, a proto probíhá kampaň „Dejme dětem rodinu“. Na stránkách https://dejmedetemrodinu.msk.cz/ jsou k dispozici důležité odkazy pro zájemce o náhradní rodinnou péči.

Společnost SmVaK a.s., zahájila dne 18.10.2021 stavební a výkopové práce v souvislosti se stavbou „Prodloužení vodovodu nad Čendou“.

Vedení Odboru služeb sděluje občanům, že od 19. 10. 2021 do odvolání - zimní provoz, bude Sběrný dvůr otevřen v úterý pouze do 16. hodiny. Aktuální provozní dobu naleznete v článku Sběrný dvůr.

 Ředitelství silnic a dálnic informuje, že pokračuje částečnou uzavírku silnice I/56 z důvodu opravy povrchu vozovky etapou 1.5 a to v termínu 10.10.2021 – 11.11.2021.

 

Etapa 1.5 – uzavírka levého jízdního pásu v km 57,700 – 61,330 (směr Frýdlant nad Ostravicí). 

Výsledky voleb - Parlament ČR Baška 2017

Jak volili občané Bašky? Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 v obci Baška konané ve dnech 8. - 9. 10. 2021. Volební účast v Bašce byla 72,65%. Z 3 177 občanů volilo 2 308. Vítěznou stranou je ANNO 2011 s 29,45%, následuje koalice SPOLU 24,29%, Piráti a Starostové 13,41%, SPD 9,83%, a další ......

Rybářský kroužek v Bašce zahájil opětovně v roce 2017 svou činností hlavní náplň, kterou je vychovávat malé, menší a nejmenší rybáře. Přestože děti do 15 let již nejsou povinny navštěvovat rybářský kroužek k získání jejich první povolenky, stále je motivuje něco, kvůli čemu se do kroužku rády vracejí. Vzpomínám na doby před asi 20 lety, kdy jsem nejdříve coby rybářský elév, později jako pomocný vedoucí a následně jako vedoucí rybářského kroužku učil své svěřence v prostorách naší malé líhně rybářské poučky a pravidla rybolovu. Sem tam jsme šli chytat a někdy jsme uspořádali menší výlet za hranici našeho revíru nebo rybářského obchodu. Dnešní doba, včetně možnosti sponzoringu a získávání financí na mimoškolní aktivity dětí, nám nabízí daleko větší spektrum aktivit a my rádi tyto možnosti a výzvy přijímáme. I v roce 2021, sice poznamenaném krizovými režimy, restrikcemi a vládními opatřeními, jsme si našli prostor, a i přes tyto mantinely podnikli několik zajímavých akcí. O jedné z nich bude právě tento článek. Z mého pohledu se jednalo o velmi zdařilou akci, při které jsme měli možnost nahlédnout do tajů pro nás zcela nového revíru, kterým je malebný rybník Pod lesem kousek od obce Dolní Suchá. Jeho provozovatelem je pan David Janulek, kovář, truhlář, designér, výtvarník, a především zapálený rybář. V rámci spolupráce nám nabídl v době 20.-22-8. 2021 bezplatný pobyt pro naše rybářské soustředění. Této nabídce jsme samozřejmě nemohli odolat a s radostí ji přijali.

Dovolujeme si informovat širokou veřejnost o nových dopravních pravidlech, která v současnosti platí v blízkosti Základní školy v Bašce. Pokud rodičové přivážejí dítě do školy autemje pro tato auta připravena objízdná trasa vedoucí kolem hasičské zbrojnice. Na objízdné trase je otevřena branka u školního hřiště, kde je možné zastavit, a dítě se pak bezpečně dostane po chodníku podél budovy školy k hlavnímu školnímu vchodu. Parkoviště u školy je určeno pouze zaměstnancům školy a návštěvám školy. Předem děkujeme za dodržování nového dopravního řešení.

Renáta Válková ředitelka školy

Jako každý rok, tak i letos, poslední článek z autokempu bude patřit hodnocení sezony. V dnešní nelehké, pandemií ovlivněné době, plné nařízení a opatření, jsme rádi, že kemp přivítal nemalý počet hostů nejen z české republiky.

V současné době probíhají na území obce Baška, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky montážní práce spojené s instalací a se zprovozněním jednotného varovného a informačního systému.

Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Společnost ELTOM, s.r.o., zahájí dne 30.8.2021 stavební a výkopové práce v souvislosti se stavbou „Hodoňovice – Obchod NNv, NNK“.

Joomla SEF URLs by Artio