Aktuality

V pondělí 1. června 2020 zasedala Rada obce Baška. Informujeme vás o nejdůležitějších bodech zasedání.

Do práce a do života je projekt Slezské diakonie a RÚT-sociální rehabilitace pro mladé lidi s postižením od 16 let, kteří dokončují střední školu a chtějí pracovat. Cílem je získat praxi na různých pracovištích a pak se uplatnit na trhu práce. Další informace a kontakty viz leták.

Řada lidí nejen v moravskoslezském regionu v letošním roce v souvislosti s omezeními, které vyvolala epidemie COVID-19, zanedbala kontrolu kvality vody ve studních. Je třeba být odpovědný ke svému zdraví a napravit to! 

Ostrava, 29. 5. 2020 - Po jarním tání je potřeba, stejně jako po deštích, které dorazily do moravskoslezského regionu v květnu, po povodních, nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studny pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky, které jsou v letošním roce velmi rozkolísané.

Vláda ČR schválila od 25. května 2020 uvolňování opatření spojené s epidemií COVID-19. Týká se nošení roušek a otevření do té doby zavřených provozoven. Nicméně mimořádná opatření stále trvají, a to nošení roušky ve vnitřních prostorách mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a v místech, kde se nachází 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry. Bližší informace o nošení roušek a o otevřených provozovnách najdete v letácích níže.

         noseni rousek                                                             co se povoluje

 

V pondělí 18.5.2020 zasedala Rada obce Baška a mimo jiné:

  • rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, a to na Rekonstrukci zdroje tepla v objektu Obecního úřadu Baška. Jde o výměnu stávajících plynových kotlů a rozvodů a o stavební úpravy v kotelně.
  • rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč (na základě darovací smlouvy) na rozvoj občanských aktivit v oblasti mládeže od společnosti RenoFarma Beskyd a.s., která sídlí v Palkovicích a je zastoupena Mgr. Petrem Vlasákem.
  • rozhodla vyhlásit záměr na pronájem části pozemku na p.č. 1964 (přehrada Baška) panu Petru Bauerovi za účelem stánkového prodeje občerstvení (teplé polévky, jednoduchá jídla) na období červen až říjen 2020, bližší informace na webových stránkách obce Baška, viz úřední deska
  • rozhodla poskytnout investiční dotaci z rozpočtu obce Baška ve výši 18 000 Kč Českému svazu včelařů, jehož základní organizace sídlí v Bašce a je zde zastoupena předsedou Bc. Martinem Carbolem, na financování projektu Zázemí mládežnického včelařského kroužku v Bašce. Dominantní částka půjde z dotačního programu Moravskoslezského kraje nazvaném Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.
  • doporučuje Zastupitelstvu obce Baška, aby vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o zřízení Obecní policie Baška.
  • rozhodla obnovit provoz Mateřské školy v Bašce a Kunčičkách u Bašky a Dětské skupiny Školička od 25. května 2020. Reagovala tak na základě uvolňování opatření vlády ČR, která v březnu zavřela veškeré školy a školky vzhledem k šíření virové nákazy COVID-19.

        Usnesení ze zasedání 54. schůze Rady obce Baška bude zveřejněno na webových stránkách.

Z důvodu mimořádných opatření v rámci celé ČR a společné snahy k zamezení šíření nákazy COVID-19 bylo od 12. kalendářního týdne dočasně pozastaveno fyzické odečítání elektroměrů.

Dovolujeme si Vás informovat, že od 18. kalendářního týdne tj. od 27. 4. 2020 bude fyzické odečítání elektroměrů znovu obnoveno dle termínů pravidelných periodických odečtu.

Obecní úřad obnovil svou činnost, avšak za zvýšených hygienických a provozních opatření. Nově je otevřen i sběrný dvůr, v pracovní dny od 7-14 hodin, v úterý do 18 hodin. Multifunknční hřiště v obci jsou otevřene pro individuální sporty - rezervace na rezervace.baska.cz. Pro kolektivní sporty stále platí omezení nařízené vládou. Prosíme o dodržování.

Obecní úřad Baška nabízí občanům možnost zakoupení látkových ochranných roušek za cenu 30,- kč, na podatelně Obecního úřadu.

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali, jako držitele Zákaznické karty České pošty, že od 1. 4. 2020 je nově zákaznická linka bezplatná a dostupná na telefonním čísle 800 10 44 10.

naší obci je hlášeno již 6 případů s pozitivním nálezem a zároveň máme 1 vyléčeného. Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila, až na výjimky, volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 30. dubna 2020 do 6.00 hodin ráno. Vláda přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Vláda nařídila se na veřejnosti vyskytovat max. po 2 lidech, mimo rodinny.