Aktuality

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje od 1.7. 2020 mimořádná opatření vzhledem k rostoucímu počtu nakažených COVIDEM-19 v posledních dnech.

pdf_Mimoradne_opatreni_c_10_2020.pdf

pdf_Mimoradne_opatreni_c_11_2020 pdf

V pondělí 15. června 2020 zasedala Rada obce Baška. Informujeme vás o nejdůležitějších bodech zasedání.

Ve čtvrtek 11. 06. 2020 v sále Kulturního domu v Bašce zasedalo Zastupitelstvo obce Baška.

Včelaři Baška a Medový dvůr vás srdečně zvou na slavnostní otevření VČELAŘSKÉ NAUČNÉ STEZKY, které proběhne v sobotu 13. června 2020. Akce začne v 15:00 slavnostním přestřižením pásky, načež následuje společenský program spojený s občerstvením..U akce bude zajištěna součinnost s městskou policií a parkování vozidel bude směřováno na parkoviště u kulturního domu a u obecního úřadu.

Vjezd do ulice, ze které je přímý vstup na stezku, bude regulován. Děkujeme za pochopení. Bližší informace viz leták.   

Upozorňuje na výluky vlaků v úseku Frýdlant nad Ostravicí-Frýdek-Místek 8.,10. a 11.6. 2020  viz  letak 1 a v úseku Paskov-Vratimov 9.6.2020 viz leták 2 

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti.

Odstávka proběhne 29. června od 8:00-14:00 v části Hodoňovic viz mapka pdf3261-Hodonovice-odstavka. 

ČEZ informuje občany Bašky, že 30.6. 2020 od 7:30 do 15:30 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha

pdfPreruseni-dodavky-elektriny.pdf74.75 KB

Firma EKO-KOM, a.s., informuje o úspoře emisí, čehož se dosáhlo díky třídění odpadů občany Bašky v roce 2019.

Komunikace od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí bude vzhledem ke komplikacím uzavřena až do 26. června!

Komunikace od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí  bude díky komplikacím uzavřena až do 26. června. Autobusové zastávky budou mimo provoz ještě déle, a to až do 17. července. Důvodem jsou technologické postupy opravy betonových zálivů, zejména ve spojitosti s vytvrdnutím betonu, což si žádá jistý čas. Autobusové zálivy by sice mohly mít povrch asfaltový jako navazující vozovka, ale vzhledem k vytíženosti zastávek by v nich autobusy brzy vyjezdily koleje.

V pondělí 1. června bude zahájena oprava komunikace ve střední části třídy T. G. Masaryka, přesněji od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí. Frézování starého asfaltového povrchu a pokládka nového koberce budou s vyloučením provozu, tedy za úplné uzavírky, probíhat do neděle 7. června.