Aktuality

Do svých mládežnických družstev pro sezonu 2020/21 přijímá Tj Sokol Baška již registrované hráče, ale také úplné začátečníky!

Od 1. července 2020 jsou zákaznická centra vodárenské společnosti SmVaK Ostrava opět otevřena veřejnosti v obvyklých časech, návštěvu je potřeba zaregistrovat na stránkách www.smvak.cz 

Ve dnech 25. a 29. 6. 2020 zasedala rada obce a schválila: 

Pronájem části nebytových prostor v domu č.p. 149 v Bašce pobočce domácí zdravotní péče pod záštitou společnosti SESTŘIČKA.CZ s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle.

Vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru, část budovy v I. NP č. p. 320, na pozemku p.č. 354, vše na k.ú. Kunčičky u Bašky, za účelem provozování restaurační a hostinské činnosti, spolku TJ Sokol Baška – oddíl kopané. uredni deska

Dětskou skupinu čeká změna. Navyšujeme kapacitu z 10 na 15 dětí. Proto hledáme posilu…

ČEZ informuje občany Bašky, že 13. 7. 2020 od 7:30 do 16:00 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha odstavka elektriny

ČEZ informuje občany Bašky, že 16. 7. 2020 od 7:30 do 16:30 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu v částech Baška a Hodoňovice. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha pdfodstavka-elektriny.pdf 

Provozovna České pošty v Bašce bude uzavřená na nezbytně nutnou dobu pouze dne 13.7. 2020 z důvodů odstávky elektrické energie.

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Frýdek-Místek 1 na adrese Sadová 2379 v rámci otevírací doby 8:00 -18:00 hodin.

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě; na vodovodní síti a o přerušení dodávky vody.

Z důvodu zpřísnění opatření v rámci nákazy koronaviru ruší Království lašské a obec Metylovice CYRILOMETODĚJSKOU POUŤ na Čupku v neděli 5. července 2020.

Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit jménem Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy, z.s. za účelem zhodnocení současného stavu možností v našem území a zamyšlení se, co je nejvíce do budoucna potřebné. Vaše informace budou sloužit pro přípravu nové strategie MAS na příští programové období 2021–2027, která je podmínkou pro získání finančních prostředků z fondů EU. Rádi bychom Vám poděkovali za vyplnění dotazníku a Vaši ochotu tímto podpořit snahu MAS Frýdlantsko-Beskydy získat prostředky pro rozvoj obcí, neziskových organizací i drobnou podporu podnikání. Dotaznik