Práce na opravě místní komunikaci dále probíhájí a dopravní omezení způsobené touto stavbou pokračují. Nahlédněte do harmonogramu prací, který by měl být za příznivých klimatických podmínek dodržen...

  pdfDopis_Alpine.pdf71.78 KB