Statistika obce Baška v oblasti počtu a věku obyvatel, počtu domů, průměrného věku obyvatel, sňatků, natality a mortality.

 2021 statistika obyvatel