Tomáš Chrobák - učitel matematiky a tělocviku na ZŠ Baška, vyhrál 1. místo v soutěži pro inspirativní učitele základních a středních škol s názvem "Teacher Global Prize Czech Republic". Cenu si převzal 10. června 2019 v Praze.

Tomáš Chrobák učí matematiku tzv. Hejného metodou, kterou i lektoruje. Vytváří sbírky pro učitele a natáčí webináře (živá forma online komunikace, která probíhá přes webový prohlížeč - pojem pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat začátkem 21. století s rozšířením technologií pro videokonference - poz.red. www.novinky.cz).
Ve volném čase Chrobák organizuje projekt Sobotní škola hrou, který se zaměřuje na výchovně-vzdělávací programy.

Porota soutěže ocenila mimo jiné snahu Tomáše Chrobáka pomáhat dalším učitelům a vyzdvihli spolupráci s učitelkou chemie, přírodopisu, angličtiny a environmentální výchovy Monikou Olšákovou - učitelkou z Janovic, která v soutěži získala druhé místo. Třetí místo získal František Brauner - učitel biologie a chemie z anglické sekce Gymnázia Olomouc-Hejčín.

Anketu pořádá obecně prospěšná společnost EDUin a mohou se zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v ČR. Pedagogy, kteří se do soutěže přihlásí, hodnotí nezávislá odborná porota na základě předem daných kritérií. Patří mezi ně podpora žáků, inovativní výuka, spolupráce s různými organizacemi a podpora ostatních učitelů.

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/507315-soutez-pro-inspirativni-ucitele-vyhral-tomas-chrobak-ze-zs-baska.html