V jarních měsících plánujeme představit další aktivity projektu Baška dětem. Pojďme ale nejdřív vyzpovídat další příznivce tohoto projektu, kteří ho finančně podporují.

Manželé Karáskovi jsou rodinou žijící se dvěma syny v Kunčičkách u Bašky. Jiří Karásek žije v obci od raného dětství a rozhodl se zde strávit také dospělou část svého života. Dlouhodobě působí v manažerské pozici a jeho manželka podniká v oboru nemovitostí. Oba jsou aktivními sportovci, milovníci cestování při každé volné příležitosti a své děti vedou k aktivnímu životu a trávení volného času. Jejich zájmem je rozvoj jakékoliv sportovní a volnočasové aktivity pro místní občany a ví, že je potřeba podpořit zejména ty nejmladší a vštěpit jim návyky již od dětství. Projekt "Baška dětem" je pro ně příležitost, jak zúročit své zkušenosti a pomoci tam, kde je to potřeba.

Dlouhodobě finančně podporujete místní mládež, co Vás k tomu vedlo?

JK – aktivně sportuji, ale jako dítě jsem k tomu nebyl intenzivně veden a vše jsem si musel postupem času vydřít sám. Čím jsem byl starší, tím víc z tuha to šlo. Je mnoho dětí, které mají chuť, mají čas a talent, ale nemají to zázemí, potřebují podpořit a věci si vyzkoušet. To je přesně důvod, proč se na projektu podílíme a chceme, aby měly děti v obci co nejširší možné vyžití a zázemí. Naše děti to zázemí mají a byla by chyba náš potenciál částečně nevyužít i pro ostatní. VK- je pro nás důležité, aby nejen naše děti měly možnost trávit svůj volný čas smysluplně v místě, kde bydlí, se svými spolužáky a kamarády, vytvářely si sociální vazby a dále se rozvíjely v té oblasti, která je baví. Naši kluci si v obci vybrali fotbal a hasiče, v rámci školy pak sborový zpěv, šachy a tanečky. Podle toho, jak chodí domů nadšení a spokojení, vidíme, že děláme dobrou věc a budeme v ni i nadále pokračovat.

Projekt Baška dětem funguje už více, jak rok. Jak se Vám tento projekt líbí?

Projekt se nám líbí od začátku a je vymyšlený skvěle, nevytváří uzavřenou komunitu v jednom oboru a druhý opomíjí. Čím šířeji bude aplikován, tím větší počet dětí a rodičů mohou najít to, co jim bude vyhovovat. Pevně věříme, že první rok byl pouze vlaštovkou, projekt bude nabírat na síle a zapojí se do něj aktivně nebo podporou více lidí. Žije zde spousta lidí, kteří mají možnosti pomoci, jen se potřebují odhodlat. Snad jsme tím někoho motivovali.

Děti v Bašce mají v rámci projektu Baška dětem spousty možností, jak naplnit volný čas. Jak ho trávíte vy?

JK - máme to rozděleno na samostatné aktivity, kdy mě baví hlavně tenis a badminton. S vrstevníky hrajeme nohejbal.  VK– ke sportu jsem byla vedena od útlého dětství, kdy jsem závodně lyžovala a později dělala instruktorku lyžování, a proto i dnes je mým největším koníčkem pohyb. Jezdím na kolečkových bruslích, snowboardu, cvičím Tae-Bo. Naše rodina tráví volný čas aktivně, hodně cestujeme a cestování spojujeme se sportovními aktivitami, ať už to jsou lyže, kola nebo turistika. JK - V posledních letech jsme objevili paddleboarding. Jsme takoví amatéři zapálení pro každou aktivitu. A když necestujeme a jsme doma, tak se snažíme trávit volný čas spolu klidovým způsobem. Já osobně relaxuji vařením. Manželka na zahradě.

Co byste vzkázali dětem, kteří pravidelně navštěvují vybrané kroužky? Napadá Vás nějaká zájmová činnost, která v obci pro děti ještě chybí?

JK – dětem bych chtěl vzkázat, aby byly trpělivé a prvotní seznamovací úspěchy pro ně nebyly odrazením. Čas je důležitý pro to, aby si samy našly chuť na tu či onu aktivitu. Důležité je všechno vyzkoušet a vybrat si to pravé. Osobně si myslím, že by se nabídka mohla rozšířit o základní atletické činnosti, raketové sporty a turistiku. Jako kluk jsem navštěvoval místní skaut a byla to skvělá škola v mnoha oborech. Věřím, že se najdou nadšenci, kteří se zapojí a třeba pomohou.

V letošním obecním kalendáři jsou spousty realizovaných nebo plánovaných rekonstrukcí různých koutů obce. Která se podle Vás nejvíce povedla a které místo v obci je pro Vás to nejpěknější?

S manželkou to vidíme stejně. Já tu žiji desítky let a rozvoj v posledních letech je vidět nejvíce. Zrealizovaly se akce, o kterých se dlouhé roky před tím jen bezvýsledně diskutovalo. Opravuje se mobiliář obce. Vyspravují se chodníky. Budují se inženýrské sítě. Nabídka služeb pro občany se rozšiřuje. Přijala se energetické opatření na mnoha místech. A jako nejvýznamnější a nejviditelnější počin, takový bonbónek, máme krásnou novou školu, která má své architektonické hodnoty a ještě navíc je funkční, děti do ní chodí rády a v hojném počtu. Jsem rád, že nezůstalo u studií a přistoupilo se k realizaci. Věřím, že se vhodného a funkčního využití dočká také kulturní dům. Bude skvělé, když se najdou peníze a chuť realizovat stavby dle studií, které mají svou architektonickou kvalitu. Velkým tématem bude přesun železničního nádraží, které považuji za zcela pozitivní počin, ať už pro dostupnost občanů, tak z pohledu bezpečnosti nás všech.

Ohlasy z okolních obcí hovoří, že v Bašce to žije. Jak se Vám líbí dění v Bašce.

Líbí se nám moc. Kdyby se nám nelíbilo, nebudeme se podílet na rozvoji obce, nebudeme se akcí účastnit, nebudeme tu žít. Nemáme bohužel čas se účastnit všeho. Obec funguje dobře a věříme, že se všem zde bude žít ještě lépe poté, co se zavedou opatření, které zamezí pálení všemožných odpadů a zdroje tepla budou jen ekologické. Například taková zimní procházka v některých částech obce je opravdu pro otrlé a nechápeme, že jsou lidé tak krátkozrací, protože svým chováním škodí i sobě a svým blízkým. Na závěr chceme poděkovat vedení obce, že zvládlo náročnou akci, a tím byla akce „Nová škola“. Podle nás to život v obci posune významně dopředu a všichni toto v budoucnu doceníme.  

Děkuji manželům Karáskovým za rozhovor a dosavadní podporu a přeji jim mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Rozhovor připravil: Martin Ogořalek, předseda komise pro sport, školství a práci s mládeží